Ook burgemeester Halsema bezorgd over antisemitisme in Amsterdam

In reactie op de brief van CIDI aan het presidium van de Amsterdamse gemeenteraad benadrukt burgemeester Halsema dat zij zeer bezorgd is over Antisemitisme in haar stad. Ze zegt voortdurend op zoek te zijn naar effectieve (veiligheids)maatregelen zodat de Joodse inwoners zich in haar stad veilig voelen.

Burgemeester Halsema geeft aan altijd klaar te staan om haar solidariteit te uiten en te zoeken naar passende maatregelen. Ook zegt de burgemeester klaar en bereid te hebben gestaan om de raad over het onderwerp te spreken en toe te lichten. Burgemeester Halsema benadrukt echter dat de gemeenteraad over de eigen agenda beslist. Daar kan de burgemeester zich niet in mengen.

Ook CIDI is daarvan bewust en heeft de brief inderdaad aan het presidium van de raad gericht, vanwege de indruk dat de ernst van de zaak en de noodzaak om hier prioriteit aan te geven bij de leden niet is doorgedrongen.

In een gesprek geeft de burgemeester aan dat er naar aanleiding van de recente incidenten rond restaurant HaCarmel extra maatregelen zijn getroffen naar tevredenheid van de eigenaren. Ook geeft de burgemeester aan in contact te zijn met verschillende Joodse organisaties in de stad over dit onderwerp.

Naast de verbijstering over de laksheid van de lokale politiek, is CIDI ook bezorgd over de juridische opvolging van de zaak HaCarmel.