PA keerde in 2020 157 miljoen dollar uit aan terroristen

IN MIDDEN-OOSTEN / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 22 feb 2021 PA PLO TERRORISME

De Palestijnse Autoriteit keerde in 2020 niet minder dan 157 miljoen dollar uit aan veroordeelde Palestijnse terroristen en hun families. De PA poogde de betalingen geheim te houden door deze via de PLO te laten lopen.

Door Israël veroordeelde Palestijnse terroristen en hun families ontvangen een uitkering van de PA. Er is sprake van een heus beloningssysteem: Naarmate hoe zwaarder de straf, hoe groter de uitbetaling. Leden van de Tweede Kamer noemen de terroristenbetalingen dan ook terecht een perverse prikkel.

In 2020 ontvingen Palestijnse terroristen en hun families 157 miljoen dollar. Dit is ongeveer 3,25% van het totale budget van de PA. Volgens Palestinian Media Watch, dat een rapport heeft uitgebracht over de terreuruitkeringen, werden de betalingen het afgelopen jaar via de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) gedaan. De PA deed dit in een poging om de betalingen geheim te houden. In tegenstelling tot de PA, kent de PLO geen transparantieregels ten aanzien van internationale donoren.

In 2018 nam de Israëlische Knesset een wet aan om geld in te houden op de PA zolang het beloningsbeleid voor terroristen voortduurt. Palestijnen die in Israël werken, betalen aan de Israëlische autoriteiten inkomstenbelasting. Daarnaast worden in- en uitvoerrechten op producten geïnd. Dit geld maakt Israël vervolgens over aan de PA. Op deze som wordt door het besluit van de Knesset sinds februari het bedrag ingehouden dat de regering van de Palestijnse president Abbas overmaakt aan terroristen en hun families.

De gedeeltelijke inhouding door Israël was echter tegen het zere been van de PA. Abbas besloot het verminderde bedrag niet te accepteren. De PA noemde het Israelische besluit een “eenzijdige actie in schending van getekende overeenkomsten, waaronder de Parijs-protocollen”. In deze protocollen, die een bijlage bij de Oslo-akkoorden zijn, zijn de economische relaties tussen Israel en de PA vastgelegd.

Hierop kwam de PA in financieel zwaar weer, daar de door Israël geïnde belastingen goed zijn voor zo’n 60% van het budget van de PA. Na maanden onderhandelen accepteerde het Palestijns bestuur in november 2020 weer geld van Israël te ontvangen.

In 2019 zette Nederland de directe subsidie aan de PA stop. De Nederlandse regering had de PA tevergeefs tientallen keren aangesproken op de uitkeringen aan terroristen, maar het Palestijnse bestuur was niet bereid om deze praktijk te beëindigen. In lijn met een aangenomen motie van Kamerleden Joël Voordewind en Wybren van Haga heeft minister van Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag in antwoord op de weigering de terreurbetalingen te stoppen, de directe subsidie aan de PA stopgezet.