Kabinet Israel keurt overmaken Palestijns belastinggeld goed

Het Israelische kabinet heeft ingestemd om zo’n 2,5 miljard Israelische sjekel (ca. €630 miljoen) aan door Israel geïnd Palestijns belastinggeld over te maken naar de Palestijnse Autoriteit (PA). Dit bedrag werd volgens de afspraken van de Oslo-akkoorden door Israel geïnd namens de PA, maar het geld weigerde Ramallah maandenlang van Israel aan te nemen, nadat de PA in mei 2020 alle samenwerking met Israel en de VS stilgezet had, uit protest tegen Israelische plannen voor het uitbreiden van soevereiniteit naar delen van de Westelijke Jordaanoever, in de volksmond ‘annexatie‘. Nu Israel bij de ondertekening van de Abraham-akkoorden heeft toegezegd hiervan af te zien, heeft de PA de veiligheidscoördinatie met Israel weer hervat, en is de PA bereid om haar eigen belastinggelden van Israel aan te nemen.

Terroristenpremies afgetrokken

De Israelische regering zal volgens wetgeving uit 2018 zo’n 600 miljoen sjekel (ca. €150 miljoen) van het geïnde Palestijnse belastinggeld inhouden, aangezien dit bedrag in de desbetreffende periode door de PA is uitbetaald aan Palestijnse terroristen in Israelische gevangenissen. Israel weigert zelf mee te betalen aan de premies die de PA uitkeert aan terroristen, die meer geld ontvangen hoe zwaarder hun vergrijp en gevangenisstraf is. Alle Palestijnen in Israelische gevangenissen ontvangen een bijdrage van de PA, ook voor niet-politieke strafbladen als autodiefstal en drugssmokkel, maar verreweg de grootste betalingen gaan naar gevangenen die veroordeeld zijn tot 20 jaar of meer, vrijwel allemaal voor terroristische moorden op Israeli’s.

Financiële crisis voor PA

Ramallah heeft het belastinggeld hard nodig. Ruim 60% van de Palestijnse begroting werd voorheen gedekt door gelden geïnd door Israel, dat namens de PA omzetbelasting en importheffingen vordert. Nu de PA maandenlang deze inkomsten heeft laten liggen, kon het orgaan de salarissen van tienduizenden ambtenaren niet betalen. Het coronavirus heeft geleid tot een grote economische crisis in de hele regio, met zware financiële gevolgen voor miljoenen Israeli’s en Palestijnen.

Volgens de Wereldbank zal de Palestijnse economie in 202o rond 8 procent krimpen. Een krimp van zo’n 3 procent werd al voor de pandemie toesloeg geconstateerd in de eerste maanden van dit jaar. Ook na ontvangst van de gelden van Israel wordt een begrotingstekort van meer dan €600 miljoen voorspeld voor Ramallah, zo’n 5 procent van het Palestijnse bruto binnenlands product van circa €12,5 miljard.