De Abraham-akkoorden zijn getekend

Gistermiddag zijn op het gazon van het Witte Huis de Abraham-akkoorden ondertekend door president Trump, premier Netanyahu, en de ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein. Na zesentwintig jaar worden er weer nieuwe stappen naar vrede in het Midden-Oosten gezet.

Voor de ondertekening werden er warme woorden gesproken door de regeringsleiders, waaruit een warme band en een wens naar een echte vrede klonk. Premier Netanyahu ontving tijdens een overleg met president Trump de ‘sleutel van het Witte Huis’ en hij bedankte hem voor de inzet van de Amerikaanse regering in de totstandkoming van de Abraham-akkoorden. President Trump benadrukte de grote wens naar vrede in zowel de Emiraten, als Bahrein als in Israel. Hij lauwerde de leiders voor de stap die zij gezet hebben gisteren. Vervolgens benadrukte Trump dat hij hoopte dat de Palestijnen snel zouden volgen. Ook gaf hij, op Trumpiaanse wijze, te kennen dat er nog meer landen bereid zouden zijn om de banden met Israel aan te halen. Trump beloofde dat er meer vrede zou komen in het Midden-Oosten. Aldus hem was de regio moe van oorlog, moe van de strijd. Maar de vrede zal een nieuw tijdperk doen aanbreken, aldus de president.

Voor de ceremonie spraken de vier leiders de wereldpers toe. Wederom begon president Trump over de grootse stap richting vrede die genomen werd. Hij stelde dat de koers van de geschiedenis een nieuwe wending kreeg. ‘Deze vrede was een afscheid van jaren vijandschap, conflict en leugens omtrent Israel in de Arabische wereld’, zo concludeerde de president. Trump prees de godsdienstvrijheid en interreligieuze dialoog die nu mogelijk wordt. Deze akkoorden maakt het mogelijk dat moslims uit de VAE en Bahrein nu vrij kunnen bidden in de Al-Aqsa moskee in Israel. Trump ziet de Abraham-akkoorden dan ook als een blauwdruk voor de vele deals die aldus hem snel zouden volgen.

Netanyahu bedankte vervolgens Trump voor zijn inspanningen, en de vele Israeli’s die achter de schermen dit akkoord mogelijk hebben gemaakt. Hij zei dat de gebeden voor vrede, door het Joodse volk en de Joodse staat, eindelijk werden beantwoord. ‘De vruchten van de vrede zouden voor alle drie de landen zoet zijn, met name in het licht van het aankomende Joods Nieuwjaar’, aldus de premier. Netanyahu stelde dat deze vrede met name mogelijk was door zijn beleid om van Israel een sterke staat te maken, op zowel economisch, technologisch als militair gebied.

Opvallend was dat Mohammed bin Zayed, de minister van Buitenlandse Zaken van de VAE, in het Arabisch zijn toespraak gaf. Hij bedankte Netanyahu voor zijn moedige stap naar vrede, en voor het stoppen van de mogelijke annexatie van gebieden op de Westelijke Jordaanoever. Ook hij zag een nieuw Midden-Oosten ontstaan, een beter Midden-Oosten. ‘In dit nieuwe Midden-Oosten zouden de Emiraten de Palestijnen niet vergeten’, zo verzekerde hij. De Abraham-akkoorden zouden aldus hem een start moeten zijn voor een hernieuwd overleg tussen Israel en de Palestijnen.

Als laatste sprak Abdullatif bin Rashid Al Zayani, de minister van Buitenlandse Zaken van Bahrein. Deze stap naar vrede zou een afscheid zijn van het oude paradigma van vijandschap, wantrouwen en conflict. ‘Het akkoord was een uitwerking van het Bahreinse beleid omtrent tolerantie en co-existentie’, zo stelde hij vast. Hij feliciteerde zijn Emiratische collega en hoopte op een betere toekomst voor het Midden-Oosten. Al Zayani bedankte de Amerikaanse functionarissen voor hun werk, en hij sprak zijn hoop uit dat een breed gedragen vrede tussen Israel en de Palestijnen nu dichterbij zou komen. Hij noemde dat een mogelijkheid, want de aanwezigen hier durfden de stap naar vrede te nemen. De Bahreinse minister riep op gezamenlijk verder gaan op deze weg van vrede.

Gedurende het ondertekenen was de sfeer tussen de vier leiders ontspannen en vriendelijk. Zo hielpen zij elkaar met het ondertekenen van de respectievelijke versies. Uiteindelijk laten zij trots en gebroederlijk de ondertekende akkoorden zien aan de wereld.