Senatoren VS : nú erkenning van Jeruzalem als Israels hoofdstad

Op 3 januari hebben de Republikeinse senatoren Dean Heller (Nevada), Marco Rubio (Florida) en Ted Cruz (Texas) een wetsvoorstel ingediend dat na 21 jaar uitstel de spoedige verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem moet zekerstellen.

In 1995 werd door het Amerikaanse Congres al de Jerusalem Embassy and Relocation Act aangenomen. Die wet bepaalt dat de Amerikaanse ambassade [uiterlijk in 1999] in Jeruzalem moet worden gevestigd en regelt daarmee niet expliciet maar wel feitelijk de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israel.

In de wettekst staat onder andere:

“[16] De Verenigde Staten hebben officiële besprekingen en andere zaken in de stad Jeruzalem, in een de facto erkenning van de status ervan als de hoofdstad van Israel.”

“[17] In 1996 viert de Staat Israel de 3000ste verjaardag van de Joodse presentie in de stad sinds de binnenkomst van Koning David.”

Als stok achter de deur wordt het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de verplaatsing van de ambassade moet uitvoeren, in de Jeruzalemwet bedreigd met een korting van vijftig procent op de begroting voor nieuwbouwprojecten in het buitenland.

Gebroken beloftes
Achtereenvolgende presidenten, inclusief Obama, hebben in hun verkiezingscampagnes beloofd de Jeruzalemwet te zullen uitvoeren, maar hebben die belofte verbroken zodra zij eenmaal in het Witte Huis plaatsnamen. Daarbij werd gebruik gemaakt van de in de Jeruzalemwet aan de president verschafte mogelijkheid de verplaatsing met een halfjaar uit te stellen als hij denkt dat daarmee het Amerikaanse nationale veiligheidsbelang gediend is. Deze ‘waiver’ werd sinds 1999 elk halfjaar gebruikt. Steeds werd als reden aangegeven dat de verplaatsing een gewelddadige reactie uit de Arabische wereld zou kunnen oproepen.

Ondanks zijn verkiezingsbelofte bleek Obama zelfs gekant tegen de notie dat Jeruzalem in Israel ligt. De president ging tot aan het Hooggerechtshof om een door het Congres aangenomen wet tegen te houden op basis waarvan de ouders van in Jeruzalem geboren Amerikaanse kinderen Israel als geboorteland in hun paspoort mogen laten zetten.

Ook Donald Trump heeft aangekondigd dat hij, eenmaal in het Witte Huis, de ambassade naar Jeruzalem zal verplaatsen en dat zulks voor hem prioriteit heeft. Palestijns-Arabische zegslieden uit het kamp van PLO/PA-voorzitter Mahmoud Abbas hebben al met een gewelddadige reactie gedreigd.

Inhoud wetsvoorstel
Het wetsvoorstel van Heller, Rubio en Cruz is getiteld Jerusalem Embassy and Recognition Act en voorziet net als de wet van 1995 in een korting op het budget van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zolang de verplaatsing van de ambassade zijn beslag niet heeft gehad. De toegevoegde waarde van het wetsvoorstel bestaat uit de daarin expliciet geregelde verplichting tot erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israel en het schrappen van de mogelijkheid dat de president gebruik maakt van een waiver om uitvoering van de wet aan te houden.

In de tekst van het wetsvoorstel staat onder andere:

“Het moet de politiek van de Verenigde Staten zijn om Jeruzalem te erkennen als de ongedeelde hoofdstad van de Staat Israel, zowel de jure als de facto.”

“De president en de minister van Buitenlandse Zaken dienen, als onderdeel van de politiek van de Verenigde Staten, publiekelijk te bevestigen dat Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad van de Staat Israel moet blijven.”

“De president dient onmiddellijk de bepalingen van de Jerusalem Embassy Act van 1995 te implementeren en te beginnen met het proces van de verplaatsing naar Jeruzalem van de ambassade van de Verenigde Staten in Israel.”

Ondersteunende verklaringen
“Vanaf mijn eerste dag als Amerikaans senator heb ik prioriteit gegeven aan het versterken van de belangrijke relatie tussen Israel en de Verenigde Staten. Daarom ben ik er trots op de Jerusalem Embassy and Recognition Act te introduceren”, sprak Heller afgelopen dinsdag. “Jarenlang ben ik een pleitbezorger geweest van de noodzaak voor Amerika om zijn steun te bevestigen voor een van onze belangrijkste bondgenoten, door Jeruzalem te erkennen als de ongedeelde hoofdstad van Israel. Daarmee wordt een belangrijke belofte ingelost die Amerika meer dan twee decennia geleden heeft gedaan, maar die nog moet worden uitgevoerd. Ik dank de senatoren Rubio en Cruz voor hun steun en zie ernaar uit met de nieuwe regering samen te werken teneinde dit wetsvoorstel in een wet te veranderen.”

“Jeruzalem is de eeuwige hoofdstad van de Joodse staat Israel en daar hoort de Amerikaanse ambassade thuis”, verklaarde Rubio in een persbericht. “Het is tijd dat het Congres en de nieuwe president de uitvluchtmogelijkheid elimineren die presidenten van beide partijen heeft toegestaan de Amerikaanse wetgeving te negeren en de rechtmatige verplaatsing van onze ambassade naar Jeruzalem langer dan twee decennia uit te stellen.”

“Jeruzalem is de eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israel”, aldus Cruz. “Helaas was de anti-Israelische vendetta van de regering-Obama dusdanig malicieus dat zelfs het uitspreken van die simpele waarheid in sommige kringen als schokkend wordt ervaren.”

 

Bronnen:

http://www.newsmax.com/Newsfront/israel-capital-tel-aviv-jerusalem/2017/01/03/id/766614/

http://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/press-releases?id=331D0883-B580-46EF-8C9C-8639927547F3

http://www.heller.senate.gov/public/_cache/files/e6f046db-fd29-462e-86fe-3433921c44b0/Heller%20Cruz%20Rubio%20Jerusalem%20Bill.pdf

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Bloodshed-will-follow-if-Trump-moves-US-embassy-to-Jerusalem-477323

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/12/29/trumps-plan-to-move-the-u-s-embassy-to-jerusalem-could-help-the-peace-process/?utm_term=.d05283a4fbfa

Foto: De Amerikaanse Ambassade in Tel Aviv.