SGP en BBB dienen motie in voor gelijke behandeling NVWA

IN NEDERLAND / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 14 apr 2021 BBB ETIKETTERING SGP

Nadat het Israël Producten Centrum een boete van de NVWA heeft gekregen voor het verkopen van wijn met het etiket “product uit een Israëlisch dorp in Judea en Samaria”, hebben Roelof Bisschop (SGP) en Caroline van der Plas (BBB) een motie ingediend die pleit voor gelijke behandeling van producten uit alle betwiste gebieden.

Wijnen die verkrijgbaar zijn bij het Israel Producten Centrum

Afgelopen vrijdag liet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het Israël Producten Centrum (IPC) weten dat het een boete van 2100 euro moet betalen. Reden voor de geldstraf is dat volgens de NVWA de etikettering op sommige wijnflessen niet klopt, daar deze vermelden dat het gaat om een “product uit een Israëlisch dorp in Judea en Samaria”.

Christenen voor Israël berichtte in juli op haar website dat twee ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op bezoek waren geweest bij het Israël Producten Centrum in Nijkerk. De NVWA-ambtenaren kwamen op inspectie in verband met de ‘Interpretatieve mededeling inzake de vermelding van de oorsprong van goederen uit de sinds juni 1967 door Israel bezette gebieden’ – een richtsnoer hoe EU-lidstaten om moeten gaan met de labeling van producten uit Israëlische nederzettingen. Deze EU-richtlijn stelt dat Israël geen soevereiniteit heeft over de in 1967 veroverde Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem) en de Golan, en dat producten uit Israëlische nederzettingen niet als “made in Israel” gelabeld mogen worden. 

Minister Van Ark negeert eenzijdigheid EU-richtlijn

Naar aanleiding van deze berichtgeving dienden CU, SGP en PVV destijds Kamervragen in. Minister voor Medische Zorg Tamara van Ark verdedigde hierop de actie door de NVWA. De autoriteit ziet toe op de handhaving van EU-wetgeving met betrekking tot de vermelding van de herkomstaanduiding voor alle landen en gebieden, aldus Van Ark. Volgens de minister geldt deze wetgeving “voor alle landen en gebieden, dus ook voor andere bezette gebieden”. “Er is derhalve geen sprake van ongelijke behandeling van Israël en de door Israël bezette gebieden”, zo concludeert de minister voor Medische Zorg.

De minister gaat hier echter voorbij aan het feit dat alleen voor producten uit Israëlische nederzettingen, en geen enkel ander betwist gebied, de EU een richtlijn heeft uitgegeven ter aanvulling op de eerder aangehaalde wet. De wetgeving waar Van Ark naar verwijst definieert niet exact wanneer het gaat om bezette gebieden – daar is met betrekking tot Israël en Israël alleen een richtlijn voor uitgegeven. 

Aan proactieve handhaving wordt door de NVWA overigens niet gedaan. Ambtenaren van de Voedsel- en Warenautoriteit gingen voor het eerst langs het Israël Producten Centrum in april 2019 naar aanleiding van een klacht, zo bevestigt minister Van Ark. Christenen Voor Israël stelt doelwit te zijn geweest van een lastercampagne door onder andere DocP met e-mailacties en kleinschalige demonstraties voor het Israëlcentrum.

Israël Producten Centrum ‘geschokt’

Het IPC zegt “geschokt” te zijn nu het een boete is opgelegd. “Wij zijn verbolgen over het feit dat de NVWA zich laat leiden door enkele klachten van anti-Israël-activisten die maar één doel hebben: Israël dwarszitten en boycotten. De NVWA mengt zich daardoor in een politieke discussie en kiest daarin heel duidelijk partij. Want deze handhaving en het opleggen van boetes doen zij alleen met producten uit Israël. Geen enkel betwist of bezet gebied ter wereld wordt door de NVWA zo aangepakt als Israël”, aldus IPC-directeur Pieter van Oordt. Van Oordt vindt de boete onterecht en laat weten dat het IPC een bezwaar zal indienen.

SGP en BBB dienen motie in voor gelijke behandeling

Naar aanleiding van de gang van zaken, hebben Roelof Bisschop (SGP) en Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) een motie ingediend. De twee Kamerleden constateren in hun voorstel dat producten uit de betwiste Westelijke Sahara worden verkocht als Made in Morocco, maar dat de NVWA nog niet handhaaft op etikettering van deze producten. Tegelijkertijd handhaaft de NVWA wel op “etikettering van producten uit de betwiste Palestijnse gebieden”. Bisschop en Van der Plas verzoeken de regering daarom “ervoor te zorgen dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden, en iedere vorm van rechtsongelijkheid te voorkomen”. Naar verwachting zal volgende week over het voorstel van de SGP en de BBB gestemd worden.

In februari werd ook al een motie ingediend die pleit voor gelijke behandeling omtrent etikettering. Inmiddels vertrokken Kamerleden Joël Voordewind en Eppo Bruins (beide CU) riepen toen de regering op “geen onderscheid te maken bij etikettering van producten afkomstig uit gebieden die volgens de VN dezelfde status hebben”. Een meerderheid van de Kamer stemde echter tegen