SGP stelt Kamervragen over Palestijnse schoolboeken

IN NEDERLAND / Door: LUUK SMIT / 11 jun 2021 SCHOOLBOEKEN SGP TWEEDE KAMER

Naar aanleiding van CIDI’s artikel over de Palestijnse schoolboeken heeft de fractie van de SGP Kamervragen gesteld. Zij wil weten van minister van Buitenlandse Zaken en voormalig minister van Buitenlandse Handel & Ontwikkelingshulp Sigrid Kaag (D66) of daar op enige wijze ook Nederlands dan wel Europees geld is bij betrokken.

SGP’ers Kees van der Staaij en Chris Stoffer hebben eerder Kamervragen gesteld over de schoolboeken van UNRWA, die grotendeels gebaseerd zijn op die van de Palestijnse Autoriteit (PA). Nu brengen zij het educatieve materiaal van de PA zelf onder de aandacht van de Kamer. Zo stelde Van der Staaij: “We wisten al dat Palestijns lesmateriaal eerder ophitst dan dat het bijdraagt aan wederzijds begrip. Het feit alleen al dat op kaarten Israël niet eens meer voorkomt, zegt genoeg. Uiterst pijnlijk is ook dat de term ‘het Joodse volk’ is veranderd in ‘de Joden’. Wie de geschiedenis kent, weet dat daarmee de legitimiteit van de Joden als volk wordt ondergraven.”

Uit het rapport van IMPACT-SE blijkt dat de nieuwe lichting Palestijnse schoolboeken nog radicaler zijn dan voorgaande jaren. Zo worden Joden afgebeeld als de stereotype ‘Ander’ en krijgt zij geen tot weinig positieve kenmerken toebedeeld. Verder is Israel niet te bekennen op landkaartjes en spreekt men stelselmatig van ‘zionisten’ of ‘de bezetter’. Daarnaast wordt het ophemelen van geweld en terreur niet geschuwd. Zo krijgt terroriste Dalal Murghabi, die 38 terreurdoden op haar geweten heeft, een prominente plek in het curriculum als het gaat om vrouwenrechten en -plichten.

Stoffer wilt voornamelijk weten van de minister in hoeverre er Nederlands belastinggeld is gemoeid bij de ontwikkeling van dit nieuwe curriculum: “Wij geven veel geld aan de Palestijnen. Ik mag toch hopend at dat geld niet gestopt wordt in desinformatie en haat zaaien. Ik wil van minister Kaag weten hoe het precies zit. En als blijkt dat er mogelijk ook Nederlands geld mee is gemoeid, dan is het zaak die kraan zo snel mogelijk dicht te draaien.”

Niet alleen de SGP is kritisch op de Palestijnse schoolboeken. Ook de Europese Unie kwam in een uitgelekt rapport tot de conclusie dat het educatief materiaal van de PA en UNRWA tekortschiet op het gebied van tolerantie, co-existentie en werken naar vrede.

 

Schriftelijke vragen van de leden Van der Staaij en Stoffer (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over haatzaaien in (nieuwe) Palestijnse lesmethoden.

 1. Kent u het bericht “Schoolboeken Palestijnse Autoriteit opnieuw vol met haat”?
 2. Hoe beoordeelt u de conclusie van IMPACT-SE dat de nieuwe Palestijnse schoolboeken nog minder aansluiten bij de onderwijswaarden van de VN dan voorgaande edities?
 3. Wat vindt u ervan dat leerlingen bij rekenoefeningen het aantal martelaren moeten optellen, ook in relatie tot de onderwijswaarden van de VN?
 4. Wat is uw mening over het feit dat bij opdrachten in aardrijkskunde- en geschiedenisboeken geen ruimte bestaat voor Israël op de kaart, omdat het hele gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee wordt gezien als ‘Palestina’?
 5. Hoe beoordeelt u het feit dat de Joodse geschiedenis wordt genegeerd en dat eerdere alinea’s over het vredesproces zijn geschrapt uit de schoolboeken? In hoeverre draagt dit bij aan vrede en verzoening?
 6. Deelt u de zorg over het feit dat “Het Joodse volk in Palestina” in de nieuwe schoolboeken is veranderd in “Zionistische Joden in Palestina”, en dat de term “het Joodse volk” is veranderd in “de Joden”? Beaamt u dat hiermee de legitimiteit van de Joden als volk ondergraven wordt?
 7. Worden deze lesmethoden op enige wijze, direct dan wel via de VN, de EU of op andere indirecte wijze, mede gefinancierd door de Nederlandse staat?
 8. Wat is de stand van zaken ten aanzien van het tegengaan van haatzaaien en intolerantie in door de UNRWA (mede-)gefinancierde Palestijnse lesmethoden?
 9. Wat is uw reactie op de bewering in het bericht “EU study finds incitement in Palestinian textbooks, kept from public” dat de Europese Commissie een rapport over haatzaaien in lesmethoden van de PA onder de pet heeft gehouden? Klopt die bewering, en zo niet, wat is er dan concreet met deze conclusies gedaan?
 10. Hoeveel euro aan Europese subsidies is van 2017 tot heden naar lesmethoden van de Palestijnse Autoriteit gevloeid?
 11. In hoeverre voldeden deze lesmethoden aan de UNESCO-standaarden rondom vrede, tolerantie en geweldloosheid, en hoe heeft de Europese Commissie dit bevorderd?