Kamervragen over UNRWA-studiematerialen

Naar aanleiding van een rapport over UNRWA-studiematerialen die voor thuisonderwijs gebruikt worden, heeft Kees van der Staaij (SGP) Kamervragen ingediend bij ministers Stef Blok en Sigrid Kaag. Uit het onderzoek blijkt dat de materialen niet in lijn zijn met VN-doelstellingen en zich schuldig maken aan het oproepen tot geweld, het afwijzen van vrede en het ontkennen van Israël en de Joodse geschiedenis in de regio.

UNRWA verzorgt het onderwijs voor Palestijnse vluchtelingen. Voor scholieren in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook baseert de VN-organisatie haar materiaal grotendeels op het Palestijnse curriculum, op basis van de “nationale soevereiniteit”. In 2019 had zij meer dan 320.000 leerlingen onder haar hoede.

IMPACT-SE (Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education) heeft onderzoek gedaan naar nieuw ontwikkelde educatieve materialen gebruikt door UNRWA, die gericht zijn op het thuisonderwijs gedurende de coronapandemie. Na grondig onderzoek heeft IMPACT-SE verontrustende conclusies gedaan. In de UNRWA-studiematerialen wordt de jihad opgehemeld, worden Israël en Joden gedemoniseerd en wordt het bestaan van de staat Israël en de Joodse geschiedenis in het gebied ontkend.

Naar aanleiding van het rapport over de UNRWA-studiematerialen, heeft Van der Staaij Kamervragen ingediend bij ministers Blok en Kaag. Het SGP-Kamerlid wil onder andere weten welke conclusies de ministers op Buitenlandse Zaken aan de bevindingen van IMPACT-SE verbinden voor de Nederlandse diplomatieke en financiële steun aan UNRWA. De VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen kan jaarlijks op 19 miljoen euro van Nederland rekenen.

Het is niet voor het eerst dat het door UNRWA verleende onderwijs tot vraagtekens in de Tweede Kamer leidt. Hierop liet de regering steevast weten het belang van goed onderwijs – in lijn met VN-doelstellingen – te onderschrijven, maar geen reden te zien de Nederlandse financiering te herzien of aan te passen. Van der Staaij vraagt of Blok en Kaag hier na het zoveelste rapport dat schokkende feiten blootlegt over het studiemateriaal, hier inmiddels wel reden toe te zien. Daarnaast roept de SGP-voorman de ministers op met zowel UNRWA als de Palestijnse Autoriteit “het gesprek aan te gaan over de conclusies van IMPACT-SE en de noodzaak tot een andere inhoud van lesmaterialen”.