Onder de titel “Praten met Hamas” wil Een Ander Joods Geluid (EAJG) een oproep plaatsen in NRC Handelsblad. Daarvoor is een tekst opgesteld die sympathisanten kunnen tekenen. Volgens die tekst “kan het slepende conflict tussen Israel en de Palestijnen alleen opgelost worden met praten… Om een vredesregeling mogelijk te maken is het zaak de westerse boycot van Hamas op te heffen. Nederland moet er aan meewerken dat Hamas door de Europese Unie zonder beperkingen vooraf wordt aanvaard als gesprekspartner.”

Natuurlijk moet het vredesproces hervat worden en over het praten met Hamas kan men van mening verschillen. CIDI is altijd tegen officiële contacten met Hamas geweest, omdat je onverzoenlijke en radicale Palestijnen niet moet aanmoedigen als er een gematigder (PLO) alternatief voorhanden is. Maar dat is hier niet de essentie. De oproep van EAJG is een schoolvoorbeeld van simplistisch denken. De organisatie laat ons geloven dat de Westerse boycot van Hamas één van de hoofdoorzaken is voor het uitblijven van vrede. Opeens worden principiële vraagstukken als het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk, het terrorisme, de status van Jeruzalem en de nederzettingen om er maar wat te noemen op een zijspoor gezet, want het ‘ware probleem’ is de Westerse boycot van Hamas. Dat gelooft niemand. Sterker EAJG gaat niet in op de reden van die boycot.

Hamas heeft geweigerd de akkoorden, die de PLO met Israel gesloten heeft, te accepteren, geweld af te zweren en Israel binnen de grenzen van 1967 te accepteren. De organisatie heeft bovendien met een soort staatsgreep de macht in Gaza gegrepen en elke oppositie van de PLO is met geweld de mond gesnoerd. Als het Westen met zo’n organisatie (die bovendien op de Europese terrorismelijst prijkt) een dialoog aangaat, verliest het elke geloofwaardigheid. Als Hamas bij vredesonderhandelingen betrokken wil worden, zal het totaal moeten veranderen. Op die verandering zou de actie van EAJG in de eerste plaats gericht moeten zijn. Maar dat kan je waarschijnlijk niet verwachten van mensen die doorgaans alleen Israel kritiseren en blind zijn voor de Arabische missers. Want hoe is het anders te verklaren dat EAJG nu ook zijn steun heeft toegezegd aan een actie voor het slopen van het Israelische veiligheidshek. Het gaat daarbij niet om de verplaatsing van het hek naar de grenzen van 1967, maar om de daadwerkelijke afbraak, terwijl het hek een uiterst effectief middel tegen het terrorisme is. Zonder hek en zonder vrede, zullen de Israelische burgers weer snel een dankbare prooi worden van (Hamas) terroristen. Deze opstelling van EAJG is niet alleen simplistisch, maar ook gevaarlijk.

door Ronny Naftaniel