SP wil Israëlische bedrijven uitsluiten van ontwikkeling corona-app

De Socialistische Partij (SP) wil Israëlische bedrijven uitsluiten van deelname aan de ontwikkeling van een app ter bestrijding van het coronavirus. Dat blijkt uit een schriftelijk overleg met minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok.

In Nederland wordt momenteel gekeken naar mogelijkheden tot het inzetten van een app om het coronavirus te bestrijden. Doel van een dergelijk programma op mobiele telefoons is het identificeren van personen die in de buurt zijn geweest van bevestigde besmettingen, zodat zij uit voorzorg getest kunnen worden en andere maatregelen getroffen kunnen worden om verdere verspreiding van het virus te voorkomen De tender voor het indienen van voorstellen voor de corona-app en andere digitale ideeën voor het bestrijden van het virus werd ook gedeeld door de Nederlandse ambassade in Israël.

Dit blijkt tegen het zere been van de SP te zijn. De SP-fractie in de Tweede Kamer heeft bij een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken bezwaren geuit over de mogelijkheid dat Israëlische bedrijven mee zouden kunnen werken aan de ontwikkeling van een app ter bestrijding van het coronavirus in Nederland. De fractie, wiens buitenlandwoordvoerder Sadet Karabulut is, wil weten waarom de ambassade in Israël de oproep heeft gedeeld.

Volgens de SP is een aantal Israëlische bedrijven betrokken “bij mensenrechtenschendingen in Palestina en schendingen van de privacy”. De SP vindt daarom dat ten minste een aantal Israëlische bedrijven van samenwerking uitgesloten zou moeten worden. Daarnaast grijpt de fractie de kwestie aan om te vragen hoe in het algemeen “voorkomen wordt dat Nederlandse bedrijven in zee gaan met Israëlische bedrijven die op een of andere manier een rol spelen bij de bezetting van Palestina of repressie tegen ngo’s”.

Minister Blok benadrukt dat de oproep tot ontwikkeling van een corona-app internationaal is verspreid, niet alleen in Israël. De bewindspersoon op Buitenlandse Zaken wijst erop dat op de aanbesteding de (privacy)voorwaarden gelden die het ministerie van Volksgezondheid heeft gesteld aan de app – voor Israëlische bedrijven die mee willen dingen naar de aanbesteding zijn deze voorwaarden niet anders. “Uiteindelijk is het aan het ministerie van Volksgezondheid om op basis van alle geldende en gestelde voorwaarden te besluiten met welk bedrijf in zee wordt gegaan”, zo luidt het antwoord op de vragen van de SP.

Daarnaast wordt gewezen op het Nederlandse ontmoedigingsbeleid ten aanzien van het aangaan van economische relaties met Israëlische bedrijven die in Israëlische nederzettingen actief zijn. Belangrijk is hier het verschil tussen ontmoediging en boycot. De Nederlandse regering hanteert weliswaar een ontmoedigingsbeleid ten aanzien van zaken doen met bedrijven die actief zijn in de nederzettingen, maar van een handelsban is geen sprake. De afgelopen jaren is de Tweede Kamer meerdere keren gewezen op dit ontmoedigingsbeleid, onder andere naar aanleiding van Kamervragen over de verkoop van hagelslag en ontbijtkoek bij een Israëlische supermarktketen

Het Kabinet gaat dus niet mee in de anti-Israëlretoriek van de SP ten tijde van deze coronacrisis. Alle bedrijven die mee willen denken aan oplossingen ten bestrijding van het virus zijn welkom dat te doen, en voor Israëlische bedrijven is dat niet anders.