Tweede Kamer spreekt steun uit voor Abraham-akkoorden

De Tweede Kamer heeft dinsdag door middel van een motie haar steun uitgesproken voor de Abraham-akkoorden in het Midden-Oosten. Daarnaast heeft de Kamer voor een motie gestemd over het proactief en uitgebreider informeren over de Nederlandse inzet in VN-gremia.

In september werd op het gazon van het Witte Huis de Abraham-akkoorden getekend. Samen met de Amerikaanse president Donald Trump tekenden de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, de Emiratische minister van Buitenlandse Zaken Mohammed bin Zayed en de Bahreinse minister van van Buitenlandse Zaken Abdullatif bin Rashid Al Zayani voor vrede tussen hun landen. Inmiddels zijn allerlei overeenkomsten tussen israël, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein gesloten en is ook Soedan akkoord gegaan tot normalisatie met de Joodse staat.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok feliciteerde de drie landen met de “historische akkoorden” op Twitter. PVV-Kamerlid Raymond de Roon vond dit echter tegenvallend daar hij naar eigen zeggen een “ongemakkelijke stilte” in Nederland waarnam. Hierop diende hij bij de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken een motie in die steun uitspreekt “voor de historische Abraham-akkoorden die onder leiding van de Amerikaanse president Trump tot stand zijn gekomen, in het belang van de vrede in het Midden-Oosten”.

De motie van De Roon kon op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer rekenen. Alleen GroenLinks, SP, PvdA, PvdD en DENK stemden tegen het steun uitspreken voor de Abraham-akkoorden.

Geen steun van VVD voor het niet steunen van VN-resoluties die eenzijdig de Arabische benaming en niet ook de Hebreeuwse benaming van de Tempelberg gebruiken

De Kamer stemde ook over twee moties met betrekking tot het stemgedrag van de Nederlandse VN-vertegenwoordiging. Onlangs stemde Nederland voor zes van de zeven moties omtrent Israël bij het dekolonisatiecomité van de Verenigde Naties. Een van de resoluties waar de Nederlandse VN-vertegenwoordiging voor stemde, is een typisch staaltje geschiedvervalsing omtrent Jeruzalem. Resolutie “Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem” [A/C.4/75/L.14] refereert naar de Tempelberg alleen als de Haram al-Sharif, de islamitische benaming voor de locatie. Dat de Tempelberg de meest heilige plek voor Joden is, wordt in de resolutie genegeerd.

Het is het zoveelste voorbeeld dat de Nederlandse VN-vertegenwoordiging zich niets aantrekt van de wens van de Tweede Kamer. In Kamerbrieven doet het Kabinet voorkomen alsof Nederland uitvoer geeft aan de aangenomen motie van Van der Staaij die de regering oproept stelling te nemen tegen disproportionele agendering van Israël, maar tijdens het stemmen doet Nederland gewoon mee aan het anti-Israëlcircus. De Eerste Kamer zag zich vorige week genoodzaakt in te grijpen met een motie die de regering oproept zoveel mogelijk tegen VN-resoluties te stemmen waarin naar de Tempelberg met alleen de Arabische naam en niet de Joodse benaming wordt verwezen.

In de Tweede Kamer lag dinsdag een vergelijkbare motie op tafel. Joël Voordewind (CU) had samen met Martijn van Helvert (CDA) en Kees van der Staaij (SGP) een voorstel ingediend die de regering oproept “geen VN-resoluties te steunen die eenzijdig de Arabische benaming en niet ook de Hebreeuwse benaming van de Tempelberg gebruiken”. De motie wist echter, in tegenstelling tot eerder in de Eerste Kamer, geen meerderheid te vinden. Alleen PVV, CDA, CU, SGP, FVD, en eenmansfracties Krol en Van Haga stemden voor. Opvallend is hier de tegenstem van de VVD, die in de Senaat wel voor had gestemd. Er lijkt dus onenigheid te zijn tussen de Eerste Kamerfractie en de Tweede Kamerfractie van de VVD of het negeren van de Joodse geschiedenis van de Tempelberg met steun van de Nederlandse VN-vertegenwoordiging wel of niet door de beugel kan.

Daarnaast hadden Van der Staaij en Van Helvert een motie ingediend die de regering verzoekt de Kamer proactief en uitgebreider te informeren over de Nederlandse inzet in VN-gremia ten aanzien van resoluties. Volgens de SGP en het CDA heeft de Tweede Kamer meer inzicht nodig in de houding en het stemgedrag van Nederland, onder meer met betrekking tot Israël en/of het Midden-Oosten Vredesproces. De indieners wisten zich dinsdag gesteund door een meerderheid van het Parlement, met alleen GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50+, DENK en eenmansfractie Van Kooten-Arissen als tegenstemmers.

Geen meerderheid voor verplaatsen ambassade of verbod op economische relaties met nederzettingen

De Roon had samen met PVV-leider Geert Wilders een voorstel ingediend om de Nederlandse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen. Deze motie heeft het echter niet gehaald, daar alleen PVV, CU, SGP, FVD en eenmansfracties Krol en Van Haga voorstemden.

DENK-voorman Tunahan Kuzu pleitte voor een verbod op economische relaties verbod op economische relaties met nieuwe Israëlische nederzettingen. Kuzu wist echter geen meerderheid voor zijn voorstel te vinden, alleen SP, PvdD, DENK en eenmansfractie Van Kooten-Arissen stemden voor zijn motie.

Kamer spreekt steun uit voor hervatting Associatieraad

De Tweede Kamer heeft gestemd voor het heropstarten van formele gesprekken ten bate van het EU-Israël Associatieakkoord. Hiertoe hadden de SGP, CU en PVV een motie ingediend tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, die tot dinsdag was aangehouden. Het voorstel van Van der Staaij, Segers en Wilders kon op steun van VVD, SGP, CDA, CU, PVV, FVD en eenmansfracties Krol en Van Haga rekenen, en is daarmee aangenomen. Eerder schreef minister Blok al dat het Kabinet voorstander is van hervatting van de Associatieraad met Israël. Met deze aangenomen motie weet de minister hierbij gesteund door de Kamer.

Hieronder een overzicht van de moties met betrekking tot Israël die ingediend zijn tijdens de begroting Buitenlandse Zaken. Moties in het groen zijn aangenomen, rode moties zijn verworpen. Bij de partijen betekent groen een voorstem, rood een tegenstem.

Motie van het lid De Roon over steun voor de historische Abraham-akkoorden

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

Krol

vKA

vH

 

Motie van de leden De Roon en Wilders over het verhuizen van de Nederlandse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

Krol

vKA

vH

 

Motie van het lid Voordewind c.s. over geen resoluties die eenzijdig de Arabische benaming van de Tempelberg gebruiken

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

Krol

vKA

vH

 

Gewijzigde motie van de leden Van der Staaij en Van Helvert over proactief informeren over de Nederlandse inzet in VN-gremia ten aanzien van resoluties

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

Krol

vKA

vH

 

Motie van het lid Kuzu over een verbod op economische relaties met nieuwe Israëlische nederzettingen

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

Krol

vKA

vH

Aangehouden motie bij de Algemene Politieke Beschouwingen:

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over heropstarten van formele gesprekken binnen de Associatieraad ten bate van modernisering van het EU-Israel Associatieakkoord

VVD

PVV

CDA

D66

GL

SP

PvdA

CU

PvdD

50+

SGP

DENK

FVD

Krol

vKA

vH