Van Haga zaait angst over Israelische vaccinatie

Bij het Kamerdebat woensdag over de ontwikkelingen rondom het coronavirus probeerde Kamerlid Wybren van Haga (FVD) de succesvolle Israelische vaccinatiecampagne juist in te zetten om ongeïnformeerde paniek te zaaien over coronavaccins. Kamerleden Geert Wilders (PVV) en Rob Jetten (D66) haalden Israel juist aan als voorbeeld waar Nederland als achterloper in de wereldwijde vaccinatierace veel van kan leren.

Kamerlid Wybren van Haga (FVD) tijdens het coronadebat (Screenshot NPO/WNL)

Van Haga suggereerde dat een groot aantal van Israelische gevaccineerden boven de zestig jaar als gevolg van het vaccin zou komen te overlijden: 

“Het vertrouwen in dit kabinet is zo laag dat ik een slecht gevoel heb bij de veiligheid van de huidige vaccins. In Israel, waar ze wel een vaccinatieprogramma kunnen organiseren, zijn er al behoorlijk wat bijwerkingen. Van de 60-plussers overleed 4,4% binnen zes weken na de eerste injectie.”

Aangezien het merendeel van oudere Israeli’s al is ingeënt, zou dit een enorm dodental zijn. Aangezien Israel als deel van het vaccinatieprogramma consciëntieus bijhoudt wat voor bijwerkingen er opduiken, is deze implicatie gemakkelijk weerlegd.

Er is bij Israelische gezondheidsdiensten geen enkel geval bekend van een dode als gevolg van coronavaccinatie. Één 75-jarige hartpatiënt met bekende zware klachten uit Beit She’an overleed aan een hartaanval op de dag dat hij geprikt was, en er is erg grondig nagegaan of dat niet toch iets te maken kon hebben met zijn vaccinatie. Dat bleek niet het geval. Wel zijn er bejaarden overleden na vaccinatie, omdat zoveel bejaarden al zijn geprikt en die wel eens aan gevolg van hun leeftijd of andere gezondheidsklachten sterven.

Gezondheidsminister Hugo de Jonge (CDA) ging uit voorzorg specifiek op de bewering van Van Haga in: 

“Ik wil er echt voor waken om verhalen de wereld in te sturen dat er allerlei mensen overlijden door vaccinatie. Nee, mensen die heel erg oud zijn, overlijden. Als die hele groep net gevaccineerd is, overlijden er mensen na vaccinatie. Maar pas nou op om daar een causaal verband te leggen. Laat dat werk nou gewoon door Lareb [het medisch onderzoeksbureau dat bijwerkingen bijhoudt, red.] doen.”

Van Haga verklaarde “heel blij met dat antwoord” te zijn, om vervolgens te worden afgekapt door minister De Jonge toen hij ook nog eens ging beweren dat slachtoffers van auto-ongelukken als coronadoden meegeteld worden: “Dat is gevaarlijk: nepnieuws verspreiden.”

Jetten en Wilders zien Israel als voorbeeld

Eerder tijdens het debat werden de cijfers en scores van de Israelische campagne juist aangehaald als voorbeeld van hoe het wél moet. Geert Wilders (PVV) wees erop dat inenting met het Pfizer-vaccin in Israel de kans op opname in de intensive care met maar liefst 98,9% vermindert. 

D66-fractievoorzitter Rob Jetten noemde de Israelische resultaten zelfs “verbluffend”, en niet onterecht. Volgens actuele cijfers van Covidvax.live zijn er per 100 Israeli’s nu meer dan 91 prikken uitgedeeld: gemiddeld 1,44 per seconde. De site voorspelt dat binnen 33 dagen, op 30 maart 2021, 70% van de Israelische bevolking boven de achttien jaar gevaccineerd is. Een vaccinatiepercentage van 70% wordt gezien als een belangrijke stap om het virus duurzaam onder controle te krijgen. Waarschijnlijk zal hier nog meer vaart achter gezet worden: premier Benjamin Netanyahu wil voor de verkiezingen op 23 maart iedere Israeli boven de 16 gevaccineerd hebben.

Volgens dezelfde site zijn er in Nederland nog geen 6 prikken per 100 inwoners uitgedeeld, en zal het in het huidige tempo tot 22 april 2023 duren, 786 dagen dus, voordat 70% van de meerderjarige Nederlanders gevaccineerd is. Wel belooft minister De Jonge dat het tempo opgepikt zal worden, maar van de EU-landen scoren momenteel alleen Kroatië en Bulgarije slechter in de vaccinatiecijfers.