VN-Mensenrechtenraad neemt vijf resoluties tegen Israël aan

Afgelopen week heeft de VN-Mensenrechtenraad vijf resoluties tegen Israël aangenomen. Geen enkel ander land is bij het orgaan van de Verenigde Naties onderwerp van zoveel berispingen. Nederland stemde voor drie van de vijf anti-Israëlresoluties.

Deze week vond de 43ste sessie van de VN-Mensenrechtenraad plaats. De vergadering had oorspronkelijk van 24 februari tot en met 20 maart moeten plaatsvinden, maar werd gedeeltelijk uitgesteld naar 15 tot en met 23 juni in verband met de coronapandemie. Zoals gebruikelijk was Israël als land het hoofdonderwerp van de sessie en werden vijf resoluties over de Joodse staat aangenomen.

Resolutie A/HRC/43/L28E Human rights in the occupied Syrian Golan spreekt onder andere “grote zorgen” uit over het “lijden van Syrische burgers in de bezette Syrische Golan door de systematische en continuerende schending van hun fundamentele mensenrechten door Israël sinds de Israëlische militaire bezetting van 1967”. 26 landen stemden voor, 17 landen tegen en 4 landen onthielden zich van stemming. Nederland stemde tegen deze resolutie.

Resolutie A/HRC/43/L.36/Rev.1 Ensuring accountability and justice for all violations of international law in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem “veroordeelt alle internationale mensenrechtenschendingen, en spreekt haar ontzet uit over de wijdverspreide en ongekende niveaus van vernietiging, sterfte en menselijk lijden veroorzaakt in de bezette Palestijnse gebieden, waaronder Oost-Jeruzalem”. 22 landen stemden voor, 8 landen tegen en 17 landen onthielden zich van stemming. Nederland onthield zich van stemming.

Resolutie A/HRC/43/L.37/Rev.1 Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan eist van Israël dat het “onmiddellijk alle nederzettingsactiviteiten staakt in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost Jeruzalem, en de Syrische Golan”. De resolutie veroordeelt de voortdurende nederzettingsactiviteiten en oproepen van Israëlische politici tot “annexatie van Palestijns land”. Daarnaast verzoekt de resolutie de VN-Hoge Commissaris voor Mensenrechten een rapport voor te bereiden over de “gevolgen en intensivering van nederzettingsactiviteiten en andere annexatiemaatregelen in bezet Palestijns gebied”. 36 landen stemden voor, 2 landen tegen en 9 landen onthielden zich van stemming. Nederland stemde voor deze resolutie.

Resolutie A/HRC/43/L.38/Rev.1 Human rights situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem spreekt onder andere”grote zorgen” uit over de “voortdurende schending van internationaal humanitair recht en de systematische schending van mensenrechten van het Palestijnse volk door Israël”. De resolutie eist van Israël zich “terugtrekt van de Palestijnse gebieden dat het sinds 1967 bezet, inclusief Oost-Jeruzalem, zodat het Palestijnse volk uitvoer kan geven aan zijn universeel erkende recht tot zelfbeschikking”. Op Orwelliaanse wijze spreekt de resolutie “grote zorgen” uit over het “belemmeren van toegang van christelijke en islamitische aanbidders tot heilige plekken in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem”. 42 landen stemden voor, 2 landen tegen en 3 landen onthielden zich van stemming. Nederland stemde voor deze resolutie.

Resolutie A/HRC/43/L.39 Right of the Palestinian people to self-determination stelt onder andere dat “het recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk door Israël ernstig belemmerd wordt”. De resolutie roept Israël op “onmiddellijk de bezetting van de bezette Palestijns gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem, te beëindigen. De tekst spreekt “grote zorgen” uit over de “fragmentatie en de veranderingen in de demografische opmaak van de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem, die het resultaat zijn van Israëls voortdurende bouw en uitbreiding van nederzettingen, gedwongen verplaatsing van Palestijnen en de bouw van de muur“. 43 landen stemden voor, 2 landen tegen en 2 landen onthielden zich van stemming. Nederland stemde voor deze resolutie.

Nederland doet mee aan ‘historische anomalie’

Vier van de vijf resoluties over Israël werden aangenomen onder agenda-item 7. Dit vaste agendapunt is toebedeeld aan Israël. Geen enkel ander land in de wereld geniet deze obsessieve zondebokstatus. In september sprak Nederland bij de VN-Mensenrechtenraad zich nog uit tegen dit agenda-item, dat een “historische anomalie” is. Het vaste agendapunt heeft geleid tot een “onacceptabele en disproportionele behandeling van Israël”. De Nederlandse VN-vertegenwoordiging benadrukt dat deze opvatting over het vaste agendapunt al jaren de positie van Nederland is. “Alle landen langs dezelfde objectieve meetlat”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok op Twitter. Ondanks de mooie woorden, stemt Nederland mee met resoluties onder agenda-item 7.

Aanvankelijk was coalitiepartij ChristenUnie tegen de zitting van Nederland in de Mensenrechtenraad. De partij veranderde echter van opvatting na de toezegging van minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok dat Nederland zich zou inzetten voor hervorming van de raad, waaronder de negatieve obsessie met Israël. Uit het stemgedrag van de Nederlandse vertegenwoordiging van de VN blijkt echter dat Nederland meedoet aan het anti-Israëlcircus bij de Mensenrechtenraad. In woord zegt de Nederlandse regering zich in te zetten voor het schrappen van het beruchte agenda-item 7, in daad houdt Nederland agenda-item 7 in stand door voor resoluties onder dit agendapunt te stemmen.