VN-mensenrechtenraad stelt onderzoek in naar Israel waarbij conclusie al vaststaat

IN MIDDEN-OOSTEN / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 22 mei 2018 GAZA ISRAEL VN

Afgelopen vrijdag hield de VN-mensenrechtenraad een sessie over de recente gebeurtenissen in de Gazastrook waarbij tientallen doden vielen. Alleen het handelen van Israel werd veroordeeld, terreurbeweging Hamas werd volledig buiten beschouwing gelaten. De raad heeft ook besloten om een onderzoek naar Israels handelen in te stellen, ondanks dat de conclusies van het VN-orgaan al vast lijken te staan. 

Verschillende NGO’s die het woord mochten voeren, zoals Human Rights Watch en Amnesty International, bedienden zich van een eenzijdige toon. Geen enkele keer kwam de terreurbeweging Hamas – die al ruim een decennium op dictatoriale wijze de Gazastrook bestuurt – ter sprake. Israel en Israel alleen werd aangesproken op de gebeurtenissen aan de grens tussen Israel en Gaza afgelopen week. Ook landen als Syrië, Noord-Korea en Iran maakten van de gelegenheid gebruik om de Joodse staat er van langs te geven. 

Wat deze zogenaamde mensenrechtenverdedigers achterwege lieten, is dat men niet van een puur vreedzaam protest kan spreken. Hamas heeft de acties overgenomen om deze te misbruiken als camouflage voor haar eigen doelstellingen. Door deze overname is niet langer sprake van een vreedzame demonstratie, maar van zorgvuldig geplande en uitgevoerde militaire operaties door een door de EU aangeduide terreurorganisatie, met als doel de soevereine staat Israel binnen te dringen om dood en verderf te verspreiden onder de burgerbevolking.

Van haar ambities maakt Hamas dan ook geen geheim. De terreurbeweging zegt dat de protesten door zullen gaan tot heel Palestina bevrijd is. Hiermee doelen zij niet op een vreedzame tweestatenoplossing met Israel, maar op het vernietigen van de Joodse staat. Elk vredesvoorstel wijzen zij af.

Daarnaast heeft de terreurbeweging toegegeven dat niet minder dan 50 van de doden lid waren van Hamas. Islamitische Jihad heeft drie doden aangemerkt als lid.

Namens UN Watch was het aan de Britse kolonel Richard Kemp om tegengas te geven bij dit eenzijdige en misvormde manifest. De officier begon zijn betoog dan ook door in te gaan op zijn voorgangers: Kemp spreekt van een complete verdraaiing van de waarheid. De waarheid, aldus de kolonel, is dat terreurbeweging Hamas de vernietiging van Israel nastreeft en bewust ervoor heeft gezorgd dat afgelopen week 60 mensen zijn omgekomen. Hamas stuurde duizenden burgers naar de grens met de Joodse staat om als menselijk schild te fungeren voor terroristen die door de grens trachten te breken, zo liet Kemp aan de mensenrechtenraad weten.

Internationaal onderzoek ingesteld
De mensenrechtenraad nam aan het einde van de sessie een resolutie aan die het Israelische gedrag met betrekking tot Gaza veroordeelde. 29 landen stemden voor en 14 landen onthielden zich van stemming. Alleen de Verenigde Staten en Australië stemden tegen. Bij de stemming was overigens geen sprake van één Europees geluid. Terwijl de rest van de EU-lidstaten geen stem uitbrachten, stemden België, Slovenië en Spanje voor de veroordeling van Israel.

Een belangrijk onderdeel van de aangenomen resolutie is het opzetten van een onderzoek naar het doodschieten van Palestijnen door Israel. Hierbij wordt in de motie achterwege gelaten dat een groot deel van de doden lid waren van Hamas. Sterker nog, het in Gaza regerende Hamas wordt geen enkele keer genoemd. Het “onafhankelijke en internationale” onderzoeksteam brengt uiterlijk maart haar rapport uit.

Het Israelische ministerie van Buitenlandse Zaken wijst de resolutie volledig af. Volgens het ministerie toont de aangenomen motie aan dat de VN-mensenrechtenraad een instituut met een ingebouwde anti-Israel meerderheid is, dat zich laat leiden door hypocrisie en absurditeit.

De resultaten van het aangekondigde onderzoek staan al vast gezien de bewoordingen van de resolutie, aldus het ministerie. De motie spreekt van “disproportioneel en willekeurig gebruik van geweld door Israelische bezettingsmachten tegen Palestijnse burgers.” Gezien deze stellingname zonder dat een onderzoek heeft plaatsgevonden en met het mandaat van een motie waarin belangrijke feiten zoals het grote aantal Hamas-doden genegeerd wordt, spreekt het Israelische ministerie van Buitenlandse Zaken terecht van een “poging tot demonisatie.”

Israel zal dan ook niet aan het onderzoek meewerken, aldus onderminister van Buitenlandse Zaken Tzipi Hotovely. “We hebben geen intentie om samen te werken met een internationaal onderzoekscomité dat resultaten wil dicteren die niks met feiten te maken hebben.”