Voordewind: is minister Blok eens dat ICC geen jurisdictie heeft?

IN NEDERLAND / Door: LUUK SMIT / 23 feb 2021 CU ICC TWEEDE KAMER

Afzwaaiend Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) heeft in de laatste dagen van zijn carrière in het parlement schriftelijke vragen ingediend omtrent de beslissing van de Pre-Trial Chamber van het ICC over de ‘situatie in Palestina’. Voordewind wil weten of minister Stef Blok het eens is dat het ICC geen jurisdictie in deze kwestie heeft.

CU-Kamerlid Joël Voordewind temidden van zijn collega's

CU-Kamerlid Joël Voordewind. Links van hem op de achtergrond SGP-voorman Kees van der Staaij. Foto: Anne-Paul Roukema/ChristenUnie

De recente beslissing van de Pre-Trial Chamber van het Internationaal Strafhof (ICC), die met een 2-1 meerderheid werd aangenomen na de aanzet van vertrekkend hoofdaanklager Fatou Bensouda, deed veel stof opwaaien. Zo reageerden Israel en de Verenigde Staten met afgrijzen en wezen verschillende Westerse landen, waaronder Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Canada en Australië de beslissing af. Nu Bensouda binnenkort het Strafhof zal verlaten en de Britse Karim Khan haar plek zal overnemen, is nog maar de vraag of het ICC zal doorzetten met een mogelijk onderzoek. In dit mogelijke onderzoek kunnen zowel de IDF als Palestijnse terreurgroepen als Hamas onderzocht worden voor oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen. Dit laatste feit werd recentelijk nog ‘vergeten’ door de Palestijnse minister van Justitie, die al vergelijkingen maakte met de Processen van Neurenberg.

De grootste kritiek op het besluit van het ICC is dat beslissing politiek gekleurd is en dat het Strafhof niet kan beslissen wie of wat een staat is. Landen als Canada en Australië waren dan ook het oneens met de beslissing omdat zij stellen dat de Palestijnse staat er pas kan komen na onderhandelingen tussen de Palestijnen en Israel. Daarom erkennen zij ook niet de status van ‘Palestina’ bij het ICC.

En nu dus de vragen van Joël Voordewind, waarin hij vraagt aan de minister naar zijn visie omtrent de reacties van bovengenoemde landen op het besluit van het ICC en de uitgebreide partly dissenting opinion van de derde rechter Péter Kovács. Nu meerdere Europese landen al haar kritiek hebben geuit op de beslissing van het ICC, wat zetelt in Den Haag, zal de reactie van minister Blok niet onopgemerkt blijven.

 

2021Z03450

(ingezonden 19 februari 2021)

Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de beslissing van de Pre-Trial Chamber van het Internationaal Strafhof dat het Internationaal Strafhof bevoegd is om misdaden te onderzoeken in de Gazastrook, op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem.

 

  1. Bent u bekend met de uitspraak van het Internationaal Strafhof (ICC)waarbij de Pre-Trial Chamber bij meerderheid heeft geoordeeld dat het Hof bevoegd is misdaden in de Gaza-strook, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem te onderzoeken? 1)
  2. Hoe beoordeelt u de uitspraak?
  3. Bent u van mening dat deze beslissing noodzakelijk volgt uit het internationaal recht, of dat hier sprake is van vermenging met politieke stellingname inzake het Israëlisch-Palestijnse conflict?
  4. Hoe beoordeelt u het minderheidsstandpunt van de voorzitter van de Pre-Trial Chamber, die stelt dat er in het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof geen basis te vinden is voor deze beslissing? Waar is het verschil in opvatting tussen de leden van deze Kamer volgens u op gebaseerd? 2)
  5. Wat vindt u van de kritiek die landen als Canada en Duitsland op de beslissing van het ICC hebben geleverd? Bent u het eens met de Canadese en Duitse regering dat het ICC geen jurisdictie heeft in deze kwestie? 3) Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u van plan dit standpunt aan het ICC over te brengen?

1) Website ICC, 5 februari 2021, ‘ICC Pre-Trial Chamber I issues its decision on the Prosecutor’s request related to territorial jurisdiction over Palestine’ (https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1566).

2) Judge Péter Kovács’ Partly Dissenting Opinion, 5 februari 2021 (https://www.icc-cpi.int/RelatedRecords/CR2021_01167.PDF).

3) Canada.ca, 7 februari 2021, ‘Statement by Minister of Foreign Affairs on International Criminal Court’s decision regarding its jurisdiction over West Bank and Gaza’ (https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2021/02/statement-by-minister-of-foreign-affairs-on-international-criminal-courts-decision-regarding-its-jurisdiction-over-west-bank-and-gaza.html) en The Times of Israel, 10 februari 2021, ‘Germany, Hungary back Israel in opposing ICC ruling on war crimes probe’ (www.timesofisrael.com/germany-hungary-back-israel-in-opposing-icc-ruling-on-war-crimes-probe/).