PVV en VVD: Waarom wordt anti-Joods motief aanval HaCarmel niet genoemd?

Naar aanleiding van de zoveelste aanval op het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam, hebben Kamerleden van zowel de PVV als de VVD vragen ingediend. Beide fracties willen van minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus weten waarom er niet gesproken wordt van een anti-Joods motief van de dader(s).

Afgelopen week was HaCarmel wéér doelwit van vandalisme. In december werden de ruiten ook al vernield door een met Palestijnse vlag en knuppel gewapende man.

Volgens PVV-Kamerleden Gidi Markuszower en Machiel de Graaf is er niet alles aan gedaan om de veiligheid van koosjer restaurant HaCarmel in Amsterdam te waarborgen. De PVV’ers vinden daarom dat waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen per direct vervangen moet worden “door een burgemeester die wél voor de veiligheid van alle Amsterdammers staat.”

VVD’ers Dilan Yeşilgöz en Arno Rutte vragen zich af hoe de politie zo snel na forensisch onderzoek heeft kunnen concluderen dat er geen bewijs is voor een anti-Joods motief. De Kamerleden wijzen daarbij op het feit dat, ondanks de enorme hoeveelheid restaurants, de daders steeds weer het Joodse restaurant HaCarmel uitkiezen als doelwit. 

Yeşilgöz en Rutte willen daarom weten wat het protocol is van de politie bij het onderzoeken van mogelijke motieven bij dergelijke belagingen. De VVD-Kamerleden vragen daarnaast aan minister Grapperhaus wanneer gerichte aanvallen op Joodse ondernemers wel of niet als antisemitisch geregistreerd worden. 

PVV’ers Markuszower en De Graaf  willen van Grapperhaus weten of hij bereid is het OM te instrueren de dader(s) te vervolgen voor vernieling met een antisemitisch motief. Door het benoemen van dit motief, kan een dubbele strafmaat geëist worden. 

Na de belaging in december, weigerde minister Grapperhaus de daad antisemitisch te noemen. De CDA-bewindsman verwees toen naar het OM en liet weten geen uitspraken te doen over individuele zaken

Zowel de PVV- als de VVD-Kamerleden vragen welke veiligheidsmaatregelen er worden genomen om HaCarmel te beschermen. Eerdere verzoeken van de restauranteigenaren om cameratoezicht, werden afgewezen. Pas na de aanval van afgelopen week, werd camerabewaking toegezegd