Wereldgezondheidsorganisatie neemt obsessieve en eenzijdige resolutie aan

IN ISRAEL / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 24 mei 2019 VN

Deze week stonden 21 punten op de agenda van de jaarlijkse bijeenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie. Slechts één item ging in op een specifieke regio: alleen “de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost – Jeruzalem, en de bezette Syrische Golan” werd als onderwerp waardig geacht om een resolutie over aan te nemen. Nederland hield zich bij de stemming van dit agendapunt afzijdig.

De Wereldgezondheidsorganisatie is het zoveelste voorbeeld van VN-instituten die misbruikt worden om Israel in een kwaad daglicht te zetten. Syrië, waar gifgas wordt ingezet en ziekenhuizen worden gebombardeerd, Jemen, waar bijna 20 miljoen burgers geen toegang tot gezondheidszorg hebben, of Venezuela, waar het zorgsysteem is ingestort – allen worden ze door de WHO niet belangrijk genoeg geacht om een resolutie over uit te brengen.

Wat volgens de WHO wel de prioriteit heeft om behandeld te worden is de “Gezondheidsomstandigheden in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem, en in de bezette Syrische Golan.”. Geen enkel ander specifiek gebied of land in de wereld werd tijdens de jaarlijkse vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie behandeld.

De resolutie gaat gedetailleerd in op verschillen van kwaliteit van gezondheidszorg tussen Israel en Israelische nederzettingen enerzijds, en de Palestijnse gebieden in Gaza en de Westoever anderzijds. Allerlei problemen binnen de Palestijnse gezondheidszorgsector worden genoemd, allen op een of andere manier te wijten aan Israel en de bezetting

Van een expliciete veroordeling van de staat Israel is geen sprake. Wel kan de resolutie als eenzijdig gezien worden, daar er niet wordt ingegaan op de rol van Palestijnse actoren. Zo worden Hamas en andere terreurbewegingen in de Gazastrook niet genoemd, laat staan hun kwalijke en actieve rol in het organiseren van rellen bij het grenshek met Israel.

De resolutie, gesteund door het Arabische blok en de Palestijnse delegatie, kon op 96 voorstemmers en slechts 11 tegenstemmers rekenen. 21 landen onthielden zich van stemming en nog eens 56 landen waren afwezig tijdens de stemming.

De Europese Unie wist geen gemeenschappelijk standpunt in te nemen met betrekking tot de anti-Israelresolutie. Het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Duitsland en Hongarije stemden tegen, terwijl Frankrijk, België en Zweden voor de veroordeling van de Joodse staat door de Wereldgezondheidsorganisatie stemden.

Nederland hield zich afzijdig. Hiermee heeft de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Genève een kans voorbij laten gaan om stelling te nemen tegen de anti-Israelhetze die scheer en inslag is bij de verschillende VN-instituten. De vraag rijst of de afzijdige houding wel in lijn is met de motie die door de Tweede Kamer is aangenomen, die de regering oproept stelling in te nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israel.