D66 wil dat Israel gesloopte watertanks vergoedt

Naar aanleiding van de sloop van door Nederland gefinancierde watertanks door het Israelische leger, vindt D66-buitenlandwoordvoerder Sjoerd Sjoerdsma dat de minister van Buitenlandse Zaken schadevergoeding moet eisen bij Israel. Wordt deze eis afgewezen, dan moet het land gekort worden op Europese subsidies, aldus Sjoerdsma.

In mei sloopte de IDF drie watertanks in Area C. De containers, gefinancierd met Nederlands belastinggeld, voorzagen in de drinkwaterbehoefte van een aantal Palestijnse families in het dorp El-Mirkaz. Dit dorp – ten zuiden van Hebron – bevindt zich in Area C, het gebied van de Westelijke Jordaanoever dat volgens de Oslo-akkoorden onder Israelische controle staat. Volgens het Israelische leger zijn de watertanks illegaal gebouwd, daar er geen sprake was van een geldige vergunning.

Naar aanleiding van de sloop stelden Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Martijn van Helvert (CDA) Kamervragen aan de minister van Buitenlandse Zaken. Ook SP-Kamerlid Sadet Karabulut had vragen over de gesloopte watertanks ingediend. In zijn beantwoording wijst minister Stef Blok erop dat Israel “op basis van het bezettingsrecht een specifieke zorgplicht jegens de Palestijnse bevolking” heeft. Volgens de VVD-bewindspersoon is het Israel onder dit recht “onder meer verboden roerende of onroerende goederen te vernielen.” 

Israel zegt niet illegaal te hebben gehandeld. Omdat er geen vergunning voor de bouw was afgegeven was het project volgens de autoriteiten niet toegestaan. Volgens verschillende organisaties en de Nederlandse regering worden vergunningen voor projecten echter zelden afgegeven. Daarom worden veel projecten, waaronder de Nederlandse watertanks, zonder vergunning toch gebouwd. In totaal heeft Nederland sinds mei 2015 €38.600 schade geleden, aldus ministers Blok en Kaag.

Een verzoek vanuit Nederland voor schadevergoeding is door Israel afgewezen. “Onacceptabel,” aldus Sjoerdsma. De D66-buitenlandwoordvoerder wil daarom dat minister Blok op Europees niveau een gezamenlijke schadeclaim gaat indienen bij de Israelische autoriteiten. Als Israel blijft weigeren, dan moet het land gekort worden op Europese subsidies, aldus het D66-Kamerlid.

De oproep van Sjoerdsma tot schadevergoeding is in lijn met een in 2016 door de Tweede Kamer aangenomen motie. Dit document “roept de regering op, om alle schade toegebracht aan Nederlandse en Europese projecten openbaar te maken en om stelselmatig en op politiek niveau schadevergoeding van Israël te eisen, zoals reeds bepaald door de EU in december 2014.”