Iran beschuldigt Israel van aanvallen schip

IN MIDDEN-OOSTEN / Door: LUUK SMIT / 15 mrt 2021 IRAN ISRAEL TERRORISME

Al een tijdje zijn Iran en Israel naar verluidt met elkaar verwikkeld in een clandestiene strijd die met name op zee gevoerd zou worden. De twee beschuldigen elkaar over en weer van het aanvallen van schepen en het in gevaar brengen van de handel.

Een dag nadat de Wall Street Journal een stuk bracht waarin gesteld werd dat Israel twaalf keer schepen zou hebben aangevallen, maakte de Iraanse staatsrederij een nieuwe beschuldiging richting Israel. Een schip dat richting Europa voer in de Middellandse Zee zou aangevallen zijn door Israel, zo stelt Teheran. Israel ontkent alle aantijgingen die vanuit Iran komen. Er brak een kleine brand uit op het schip, de Shahr E Kord, en al snel volgden accusaties van terrorisme. Daarentegen werden geen slachtoffers gemeld.

Teheran stelt dat de daders vergelding zullen krijgen voor deze actie van “maritieme piraterij”. Dit zou via internationale gremia moeten plaatsvinden.

De beschuldiging komt op een moment dat de spanningen tussen Jeruzalem en Teheran steeds verder oplopen. Eerder beschuldigde Israel Iran van het aanvallen van een schip in de Golf van Oman en de minister van Milieubescherming ging zo ver om Iran de schuld te geven van een enorm olielek voor de Israelische kust.

Naast de speldenprikjes die beide landen op zee naar elkaar uitdelen, is er nog steeds een groeiende spanning in de regio wegens het atoomprogramma van Iran en zijn steun aan terroristische groepen. Israel wil koste wat kost voorkomen dat Teheran kan beschikken over nucleaire wapens, en vindt zich daarmee in lijn met de soennitische Golfstaten. Al wil Biden het liefst de nucleaire deal weer tot leven wekken, in Teheran stelt men zeer hoge eisen en Washington D.C. gaat daar vooralsnog niet mee akkoord. Een mogelijke terugkeer van een atoomakkoord zal de komende tijd er wel voor zorgen dat de spanningen in de regio hoog blijven.