Jordanië klaar voor Red-Dead-kanaal

red dead canalAls het aan Jordanië ligt, komt een kanaal tussen de Rode Zee en de Dode Zee. De Jordaanse regering heeft de eerste fase van de werkzaamheden goedgekeurd, die ruim één miljard zullen gaan kosten, zonder overleg met Israel of de PA. Hieraan zijn wel besprekingen over een kanaal voorafgegaan, want als er niets gebeurt vrezen experts dat de Dode Zee tegen 2050 totaal zal zijn uitgedroogd. Israel, de Palestijnse Gebieden en Jordanië kunnen dan grote  problemen verwachten om in hun jaarlijkse waterbehoefte te voorzien.

Premier Abdallah Ensour kondigde de beslissing afgelopen maandag aan op een persconferentie in de Jordaanse hoofdstad Amman. Het kanaal zal jaarlijks 100 miljoen kubieke meter water opleveren, zei hij. Een buitenkans voor het overwegend uit woestijn bestaande land dat jaarlijks grote watertekorten heeft. Het kanaal, op sommige plaatsen een pijpleiding, zal van de Golf van Aqaba door Jordanië heen naar de Dode Zee lopen.

De idee om de Dode Zee via een kanaal aan te vullen is niet nieuw.
In de jaren 1920 onderzochten de Amerika­nen Lowdermilk en Hays voor het Joods Agentschap of er genoeg water was voor een grotere bevolking.
Zij concludeerden dat er zeker vier miljoen extra immigranten bij konden. Er moest dan wel een kanaal komen van de Middel­landse naar de Dode Zee en een netwerk van waterleidingen. Ook moesten de Huleh-moerassen worden drooggelegd, beide Jordaanoevers worden geïrrigeerd, en er moest water uit de bovenloop van de Jordaan naar de kustvlakte en de Negev-woestijn worden geleid.
Als dat allemaal gebeurde, zou een Joodse Staat haalbaar zijn.

Het Rode Zee-water wordt eerst zo’n 250 meter omhoog gepompt vanaf de Golf van Aqaba door de Arava-vallei in Jordanië. Daarna stroomt het dankzij het hoogteverschil via pijpleidingen omlaag naar de Dode Zee, die 423 meter onder de zeespiegel ligt. Onderweg kan hydro-energie worden gegenereerd. Bij de Dode Zee moet een ontziltingsinstallatie komen, die zoet drinkwater naar Amman stuurt en het zoute afvalwater samen met extra zeewater in de Dode Zee laat lopen om het peil daarvan in stand te houden. De Jordaanse minister van Water en Irrigatie Hazem Nasser zei dat een deel van het gewonnen drinkwater verkocht zou kunnen worden aan Israel.

De zoute Dode Zee krijgt zijn water uit het Meer van Tiberias, de berg Hermon op de Golanhoogvlakte, en de rivier de Jordaan. Het waterpeil van de Dode Zee daalt jaarlijks met ongeveer een meter doordat 90% van het water van de Jordaan wordt gebruikt voor irrigatiedoeleinden voor de landbouw en drinkwaterwinning van Israel, de Palestijnse Gebieden, Syrië en Jordanië.