Kabinet betreurt stop Amerikaanse steun aan UNRWA

IN NEDERLAND / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 20 sep 2018 TWEEDE KAMER UNRWA VN

Het Nederlandse Kabinet “betreurt de eenzijdige beslissing van de Verenigde Staten (VS) om de bijdrage aan UNRWA stop te zetten.” Dat laten ministers Stef Blok en Sigrid Kaag weten in antwoord op Kamervragen. 

Op 31 augustus besloot de Trump-administratie de Amerikaanse bijdrage aan de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) volledig stop te zetten. Eerder hadden de VS ook al behoorlijk bezuinigd op UNRWA, met een financiële crisis bij de VN-organisatie tot gevolg. Naar aanleiding van de financieringsstop, dienden Kamerleden Sadet Karabulut (SP), Kirsten van den Hul en Lilianne Ploumen (beiden PvdA), Bram van Ojik (GroenLinks) en Lammert van Raan (PvdD) vragen in bij de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

In hun beantwoording geven ministers Blok en Kaag aan de eenzijdige stap van de VS te betreuren. Volgens de bewindspersonen op het ministerie van Buitenlandse Zaken is UNRWA “van essentieel belang voor opvang in de regio door het verlenen van basisvoorzieningen aan ruim 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen.” Politisering van humanitaire hulp achter Blok en Kaag dan ook onwenselijk. 

De ministers wijzen erop dat op dit moment geen onderhandelingen over een vredesakkoord plaatsvinden. Daardoor is de finale status van de vluchtelingen die onder toezicht staan van UNRWA nog niet opgelost. De hulp van de VN-organisatie blijft daarom “van essentieel belang,” aldus Blok en Kaag. Zij vrezen daarnaast dat het Amerikaanse besluit tot meer instabiliteit kan leiden in de regio. Als voorbeeld noemen de Nederlandse bewindspersonen Gaza, waar als de dienstverlening van UNRWA wegvalt terreurbeweging Hamas de enige overgebleven partij is die daar publieke diensten aanbiedt.

Om het financiële tekort bij UNRWA tegen te gaan, heeft Nederland “actief andere landen, waaronder Arabische partners, aangespoord meer bij te dragen.” Daarnaast heeft de Nederlandse regering samengewerkt om verbeteringen bij de VN-organisatie te bewerkstelligen. Volgens ministers Blok en Kaag hebben deze hervormingen hun vruchten afgeworpen. Zij blijven dan ook aandacht vragen voor voortzetting van hervormingen.

Extra bijdrage niet uit te sluiten
De Kamerleden wilden ook weten of de ministers bereid zijn extra middelen voor UNRWA beschikbaar te stellen. In hun antwoord laten Blok en Kaag weten dat het Kabinet voornemens is hun jaarlijkse bijdrage de komende jaren voort te zetten. Daarnaast beoordeelt het Kabinet – zoals gebruikelijk – aan het einde van het jaar “welke aanvullende Nederlandse bijdragen op basis van het humanitair imperatief wenselijk zijn.”

Dit standpunt werd door minister Kaag herhaald tijdens een Algemeen Overleg over de Nederlandse inzet bij de VN. PVV-Kamerlid Raymond de Roon vroeg toen om de toezegging dat het Kabinet geen extra geld aan UNRWA zou overmaken. Een extra bijdrage door Nederland aan het einde van het jaar is echter niet uit te sluiten, zo liet de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking weten.