Kamervragen over het ‘verwerpelijke’ Nederlandse stemgedrag bij de VN-mensenrechtenraad

PVV-Kamerleden Geert Wilders en Raymond de Roon hebben bij minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok Kamervragen ingediend over het “verwerpelijke” Nederlandse stemgedrag bij de VN-mensenrechtenraad.

Deze week werd de jaarlijkse sessie van de VN-Mensenrechtenraad geconcludeerd. Zoals gewoonlijk was Israël de zondebok: er werden vier moties met betrekking tot de Joodse staat aangenomen. Drie hiervan werden onder agenda-item 7 ingediend. Onder agendapunt 7 komt het onderwerp “Israël en de mensenrechtensituatie in Palestina en andere bezette Arabische gebieden” standaard tijdens elke sessie aan de orde. Geen enkel ander land wordt zo onder de loep genomen door de UNHRC. De Mensenrechtenraad heeft Israël in meer resoluties veroordeeld dan alle andere landen in de wereld bij elkaar.

Voor de met Israël geobsedeerden waren de resoluties onder agendapunt 7 dit keer niet genoeg. Deze sessie bij de Mensenrechtenraad werd ook een motie met betrekking tot de Joodse staat onder agendapunt 2 behandeld. Resolutie A/HRC/46/L.31 wijdde niet minder dan 19 paragrafen aan Israël. Raketaanvallen op Israël werden in één paragraaf genoemd, zonder te benoemen wie achter deze beschietingen zit. Niet vreemd, gezien de tekst geschreven is door de Palestijnse vertegenwoordiging met steun van Pakistan en Venezuela. Mensenrechtenschendingen door de Palestijnse Autoriteit naar haar eigen bevolking toe worden dan ook volkomen genegeerd in de motie.

De resolutie ging zelfs Bahrein te ver, dat lid is van de Arabische Liga en vrijwel altijd voor veroordelingen van Israël bij de Mensenrechtenraad stemt. Dit keer onthield de Golfstaat zich echter van stemming als signaal tegen deze anti-Israëlobsessie. Nederland stemde echter voor de resolutie. In totaal stemden 22 landen voor en 6 tegen, met 8 onthoudingen. 

Met zijn voorstem draagt Nederland bij aan het wegkijken van mensenrechtenschendingen gepleegd tegen de Palestijnse bevolking door de PA en andere Palestijnse groeperingen. De onderdrukking van seksuele minderheden, critici en de inzet van kindsoldaten door terreurgroepen als Hamas – dat dit allemaal wordt weggelaten in de resolutie laat de Nederlandse VN-vertegenwoordiging koud.

Niet alleen houdt de Nederlandse VN-vertegenwoordiger in tegenspraak met statements van minister Blok agendapunt 7 in stand, het negeert ook nog eens de wens van de democratisch gekozen Tweede Kamer. Steeds weer lappen de diplomaten die Nederland vertegenwoordigen de door het Nederlandse parlement aangenomen motie aan hun laars, die oproept tot het stelling nemen tegen landen die op disproportionele wijze Israël agenderen bij de VN.

Naar aanleiding van de Nederlandse voorstem voor de eenzijdige resolutie A/HRC/46/L.31, heeft de PVV Kamervragen ingediend. Geert Wilders en Raymond de Roon vragen minister Stef Blok om opheldering over het “verwerpelijke” Nederlandse stemgedrag bij de VN-mensenrechtenraad. De PVV-Kamerleden verlangen van de minister van Buitenlandse Zaken een verklaring waarom Nederland “samen met onvrije landen als China, Pakistan etc. ervoor heeft gezorgd dat er wéér een eenzijdige anti-Israël resolutie is aangenomen bij de VN-Mensenrechtenraad”.

Wilders en De Roon spreken van een “poppenkast”. De Kamerleden roepen minister Blok op de Nederlandse zetel bij de Mensenrechtenraad op te geven en de financiering van het VN-orgaan stop te zetten.

Aanvankelijk was coalitiepartij ChristenUnie tegen de zitting van Nederland in de Mensenrechtenraad. De partij veranderde echter van opvatting na de toezegging van minister Blok dat Nederland zich zou inzetten voor hervorming van de raad, waaronder de negatieve obsessie met Israël. Uit het stemgedrag van de Nederlandse vertegenwoordiging van de VN blijkt echter dat Nederland meedoet aan het anti-Israëlcircus bij de Mensenrechtenraad. In woord zegt de Nederlandse regering zich in te zetten voor het schrappen van het beruchte agenda-item 7 en het tegengaan van disproportionele agendering van Israël, in daad houdt de anti-Israël hetze bij de VN in stand.

 

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het verwerpelijke Nederlandse stemgedrag in de VN-Mensenrechtenraad

1)      Kunt u verklaren waarom Nederland samen met onvrije landen als China, Pakistan etc. ervoor heeft gezorgd dat er wéér een eenzijdige anti-Israël resolutie is aangenomen in de VN-Mensenrechtenraad? 1)

2)      Realiseert u zich dat Israël sinds de oprichting van de Mensenrechtenraad (2006) meer dan negentig keer is veroordeeld en notoire mensenrechtenschenders als Pakistan en China NUL keer?

3)      Waarom blijft u meewerken aan deze poppenkast door voortzetting van het zinloze en verwerpelijke stemgedrag dat het hele mensenrechtendebat bij de VN totaal, maar dan ook totaal ongeloofwaardig maakt?

4)      Waarom houdt u zich weer niet aan het verzoek van de Kamer om stelling te nemen tegen VN-lidstaten en organisaties die disproportioneel stelling nemen tegen Israël? 2)

5)      Bent u bereid om de Nederlandse zetel bij de VN-Mensenrechtenraad onmiddellijk op te geven en de financiering te stoppen? Zo nee, welk belang is er dan mee gediend nog langer deel te nemen aan deze wanstaltige praktijken?

1) Tweet van Hillel Neuer, 23 maart 2021 (https://twitter.com/HillelNeuer/status/1374337314760105990). 

2) Motie van het lid Van der Staaij c.s. over stelling nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israël (Kamerstuk 34775, nr. 44) en de stemmingsuitslag  (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z14648&did=2017D309).