Minister Blok: geen perspectief op spoedige hervatting van onderhandelingen

Er is “geen perspectief op spoedige hervatting van onderhandelingen” tussen Israël en de Palestijnen en de tweestatenoplossing is in 2019 verder uit zicht geraakt. Dat schrijft minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok aan de Tweede Kamer. 

Deze weken vinden de begrotingsbehandelingen plaats in het parlement. Afgelopen week heeft minister Blok zijn antwoorden op de feitelijke vragen van de Commissie Buitenlandse Zaken over zijn begroting naar de Tweede Kamer gestuurd.

In zijn beantwoording schetst de minister een somber beeld over het Midden-Oosten vredesproces (MOVP). In 2019 is de tweestatenoplossing “verder uit het zicht geraakt”, aldus Blok. De bewindspersoon op Buitenlandse Zaken zegt dan ook “geen perspectief” te hebben op spoedige hervatting van onderhandelingen. Volgens de minister blijven bij beide partijen stappen uit die een tweestatenoplossing dichterbij zouden brengen.

In tegenstelling hiertoe, nemen beide partijen juist stappen die een dergelijke oplossing verder weg brengen. Als voorbeelden noemt minister Blok het uitblijven van Palestijnse verzoening, de voortdurende uitbreiding van nederzettingen, retoriek over annexatie van delen van de Westelijke Jordaanoever en het uitblijven van veiligheid die Israëli’s en Palestijnen zoeken. Het gebrek uit veiligheid blijkt – zoals de minister schrijft – uit de “beschietingen vanuit Gaza op Israël, aanslagen op de Westelijke Jordaanoever, maar ook het geweld door settlers en het hoge aantal slachtoffers bij de wekelijkse demonstraties in Gaza“.

Minister Blok waarschuwt dat het uitblijven van zelfstandige stappen door de partijen die een tweestatenoplossing dichterbij brengen, de realiteit van één staat dichterbij brengt. Een dergelijk scenario biedt geen duurzame oplossing voor zowel het conflict als de aspiraties van beide partijen, zo schrijft de bewindspersoon op Buitenlandse Zaken aan de Kamer.

Het Kabinet blijft zich inzetten voor de tweestatenoplossing, zo verzekert de minister. Beide partijen worden door Nederland aangesproken op hun inzet om een dergelijke oplossing mogelijk te maken. 

VN-gezant Mladenov roept op tot internationale steun voor Palestijnse verkiezingen

De sombere blik van minister Blok wordt gedeeld door VN-gezant Nickolay Mladenov. Gisteren sprak de speciale coördinator voor het Midden-Oosten vredesproces tot de VN-Veiligheidsraad, en net als de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken ziet hij geen spoedige hervatting van onderhandelingen aan de horizon. In zijn toespraak benoemde Mladenov dezelfde struikelblokken als Blok, maar de VN-gezant ziet ook een mogelijk lichtpuntje.

Mladenov roept de internationale gemeenschap op tot het steunen van verkiezingen in de Palestijnse gebieden, die onlangs door PA-president Mahmoud Abbas zijn aangekondigd. Een stembusgang in alle Palestijnse gebieden – dus ook in de door Hamas gecontroleerde Gazastrook – zal Palestijnse verzoening mogelijk maken.

Het is echter nog maar de vraag of de Palestijnse verkiezingen daadwerkelijk plaats zullen vinden. Het is niet voor het eerst dat de Palestijnse Autoriteit en Hamas zeggen tot een akkoord te zijn gekomen en verkiezingen zullen uitschrijven, waarop vervolgens de plannen niet doorgaan en verzoening uitblijft.