Nationaal Coördinator benadrukt verbod op Hamas-vlaggen

Naar aanleiding van het bericht dat Duitsland het openbaar vertonen van Hamas-vlaggen heeft verboden, heeft Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Eddo Verdoner op Twitter verklaard de politie en het OM te herinneren dat Nederland eenzelfde verbod kent.

Duitsland wil het tonen van de vlag van Hamas verbieden na een reeks demonstraties waarbij antisemitisme duidelijk aanwezig was. Een woordvoerder van de CDU stelde: “Wij willen niet dat op Duits grondgebied met vlaggen van terroristische organisaties wordt gezwaaid”. Met dit verbod wil de Bondsregering antisemitisme tegengaan.

Het openlijk vertonen van vlaggen en symbolen van terroristische organisaties is in Nederland verboden onder art. 131 van het Wetboek van Strafrecht. Zowel Hamas als Hezbollah worden geclassificeerd als terreurorganisatie, evenals organisaties als de Taliban, Al-Qaida en Islamitische Staat.

Zo stelt art. 131:

  1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren of geldboete van de vierde categorie.
  2. Indien het strafbare feit waartoe wordt opgeruid een terroristisch misdrijf dan wel een misdrijf ter voorbereiding of vergemakkelijking van een terroristisch misdrijf inhoudt, wordt de gevangenisstraf, gesteld op het in het eerste lid omschreven feit, met een derde verhoogd.

Ondanks het verbod waren er recentelijk alsnog meerdere terreurvlaggen te zien tijdens een grote pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam. Vlaggen van de Taliban en andere islamistische organisaties werden open en bloot vertoond in de hoofdstad. Tevens werden er antisemitische en opruiende leuzen gescandeerd. Ook tijdens eerdere demonstraties waren openlijk Hezbollah-vlaggen te zien, iets wat minister van Justitie en Grapperhaus als strafbaar betitelde.

Het is niet voor het eerst dat radicale Palestijnse groeperingen en hun aanhangers koketteren met extremistische symbolen. Opvallend genoeg werd er zelfs enkele jaren terug een vlag van Nazi-Duitsland gespot aan de Gazaanse kant van de grens tussen de kustenclave en Israel, wat tot veel verontwaardiging leidde.