Nederland stemt tegen WHO-motie die Israël demoniseert

IN NEDERLAND / Door: CIDI / 27 mei 2021 VN WHO

De Nederlandse VN-vertegenwoordiging heeft bij de jaarlijkse sessie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tegen een motie gestemd die Israël demoniseert. Desondanks werd de eenzijdige resolutie aangenomen.

Ondanks de wereldwijde coronacrisis, hadden verschillende landen bij de jaarlijkse bijeenkomst van de WHO andere prioriteiten. De focus lag, zoals we gewend zijn van VN-organisaties, op Israël. Op de agenda van de jaarlijkse sessie van de Wereldgezondheidsorganisatie stonden 34 punten – waarvan één over één specifiek land: Israël. Andere landen en gebieden waar sprake is van gezondheidscrises als gevolg van oorlog of rampen lijken niet van belang te zijn voor de WHO.

De Palestijnse delegatie diende een resolutie in die van de Wereldgezondheidsorganisatie eist dat bij de volgende jaarlijkse sessie opnieuw over de Joodse staat gedebatteerd moet worden en een rapport opgesteld dient te worden over de “gezondheidsomstandigheden in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem, en in de bezette Syrische Golan.”

De motie stelt dat Israël de gezondheidsrechten van Palestijnen en op de Golan woonachtige Syriërs zou schaden. De resolutie doet het voorkomen alsof Israël deze personen de toegang tot vaccinatie tegen COVID-19 zou ontzeggen, door de Joodse staat op te roepen tot “niet-discriminerende, betaalbare en billijke toegang tot COVID-19-vaccins”. In werkelijkheid hebben inwoners op de door Israël gecontroleerde Golan gewoon toegang tot inenting, en in de Palestijnse gebieden is volgens de Oslo-akkoorden de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk voor gezondheidszorg. De Israëlische autoriteiten boden overigens aan het begin van hun vaccinatiecampagne hulp aan de Palestijnen, maar deze werd door de PA destijds afgewezen.

82 landen stemden voor de demoniserende resolutie. 14 stemden tegen, 40 landen onthielden zich van stemming en 38 waren afwezig. Nederland stemde tegen de motie. 

Met de tegenstem geeft Nederland een duidelijk signaal dat de anti-Israëlobsessie bij de verschillende VN-organen te ver gaat. Vorig jaar onthield de Nederlandse VN-vertegenwoordiging zich nog van stemming bij de WHO.

In de Nederlandse politiek is regelmatig ophef over het stemgedrag van Nederland bij de VN. In 2017 werd een motie aangenomen die de regering oproept zich te keren tegen de disproportionele agendering van Israël bij VN-organen, maar Kamerleden zetten frequent vraagtekens bij de uitvoer van deze aangenomen motie. Afgelopen jaar sprak zelfs de Eerste Kamer zich uit over het stemgedrag van de Nederlandse VN-vertegenwoordiging, nadat voor een resolutie was gestemd die de Joodse banden met de Tempelberg negeert.