Onderzoek ziet overlap vrouwenhaat en antisemitisme

Uit nieuw Brits onderzoek van Antisemitism Policy Trust (APT) en HOPE not Hate blijkt dat vrouwenhaat regelmatig dient als toegangspoort voor antisemitische en racistische denkbeelden. APT en HOPE not Hate hebben 73 Engelstalige Telegramgroepen doorgelicht, met een dataset van meer dan 5 miljoen berichten. Volgens de onderzoekers beginnen rechtsextremistische groepen vaak met vrouwenhaat en eindigen zij al snel bij onverbloemd antisemitisme en racisme. Ook maken antisemieten regelmatig gebruik van het dreigen met verkrachtingen. Dit gebeurde even geleden nog openbaar in Londen en toen anti-Israel demonstraten ‘Rape their daughters!‘ riepen naar Joodse vrouwen.

Telegram broeinest van vrouwen- en Jodenhaat

Het onderzoek richtte zich met name op de app Telegram, waar veel rechtsextremistische en neonazistische chatgroepen op te vinden zijn. Hierbij zitten onder meer regelrechte nazi’s, ‘alt-right’-groepen, antifeministen, incels (“onvrijwillige celibatairen”) en mensen die geloven dat de ‘white genocide’ op handen is. Deze groepen overlappen regelmatig en zorgen daarmee voor een kruisbestuiving waardoor steeds extremere intolerant gedachtegoed salonfähig en geaccepteerd wordt binnen deze groepen. De kruisbestuiving richt zich vooral op jonge witte mannen die zich achtergesteld voelen (bijvoorbeeld op economisch of seksueel gebied) en daardoor open komen te staan voor misogynie (vrouwenhaat), Jodenhaat en racisme. Niet alle vrouwenhaters online ontwikkelen tot Jodenhaters, maar de kruisbestuiving is er zeker en dat baart zorgen.

“De haat voor het feminisme en progressieve idealen kan leiden tot Jodenhaat. Men claimt dat Joden achter het feminisme zitten.”

De personen in zulke groepen zien zichzelf als achtergesteld en willen ‘terugkeren naar de patriarchale status-quo’. In hun ogen moeten mannen ‘hun’ vrouwen ‘beschermen’, maar tegelijkertijd reduceren zij vrouwen tot seksuele objecten. Opmerkingen over het willen aanranden en verkrachten van vrouwen worden dan ook vaak geplaatst. De haat voor het feminisme en progressieve idealen kan leiden tot Jodenhaat, daar men regelmatig claimt dat Joden ‘achter het feminisme zouden zitten’. Daarbij speelt de drang om elkaar te overtreffen ook een grote rol in deze groepen, waarbij constant door middel van ‘grapjes’ de grenzen van het toelaatbare worden verlegd. Als een persoon te ver gaat, dan is claimen dat het humor of ironie is vaak de eerste verdedigingsstrategie.

De ‘rode pil’ en cultuurmarxisme

De bekendste term van deze online wereld is ‘de rode pil’, refererend naar de film The Matrix, waarin hoofdpersoon Neo moet kiezen tussen een blauwe en een rode pil. De blauwe pil laat hem leven in zalige onwetendheid, maar de rode pil zal hem de gruwelijke werkelijkheid doen inzien. Online gebruikers benutten deze analogie voor het ‘eindelijk doorhebben’ dat de Joden de wereld controleren bijvoorbeeld. Een andere term is ‘het konijnenhol ingaan’, een referentie naar Lewis Carroll’s Alice in Wonderland, waar Alice nadat zij achter een wit konijn een konijnenhol in kroop zij terecht kwam in Wonderland. Hiermee wordt bedoelt dat als iemand eenmaal in een samenzweringstheorie of haatideologie gelooft, dat andere vergelijkbare denkbeelden snel geaccepteerd kunnen worden door die persoon. Zo kan de overtuiging in het volgende statement gemakkelijk leiden tot antisemitisme: 

“Feminists are not a bunch of nut cases that have taken over the world. They’re just a bunch of nut cases that have assisted some really smart and devious people in erasing any impediments they might have ever had at putting a leash on all of us.”

De ‘devious people’, hoewel niet direct benoemd, zou impliciet slaan op de Joden. Zulke implicaties worden vaker gebruikt, waarbij gebruikers van elkaar verwachten dat zij intussen weten waar zij over spreken zonder daadwerkelijk over ‘Jood’ of ‘Joden’ te spreken. Waar sommige groepen het houden bij impliciet antisemitisme, zijn andere groepen openlijke beerputten van misogynie en antisemitisme.

In deze op Telegram gedeelde post krijgen Joden de schuld van het feminisme. Tevens stelt men dat feminisme een gevaar is voor vrouwen, dat hun ‘traditionele positie en rol’ in gevaar brengt.

De strijd tegen het ‘cultuurmarxisme’ is ook een hot topic op rechtsextremistische Telegram-groepen. Sommige personen in zulke groepen stellen dat een ‘geheime Cabal’ achter het zogeheten cultuurmarxisme zou zitten. Het idee dat Joden achter de schermen de wereld zouden beheersen is al eeuwenoud, dit soort personen bedienen zichzelf dus tevens met eeuwenoude antisemitische beeldtaal.

Vrouwen- en homorechten

De term cultuurmarxisme werd uitgevonden door de nazi’s en begint langzaam salonfähig te worden in het politieke debat, en heeft daarnaast raakvlakken met de samenzweringstheorie over de ‘white genocide’, namelijk het idee dat Joden, zoals filantroop George Soros, de immigratie van niet-Westerse personen naar Westerse landen zouden sponsoren om zo opzettelijk de bevolking demografisch te doen veranderen. Hierbij stelt men ook dat Joden verantwoordelijk zijn voor ‘perversiteiten’ als vrouwen- en homorechten in Westerse landen. Zo stelt Mark Collett, een voormalige voorman van de rechts-extreme British National Party:

“Feminism is just part of the insidious attack on the West. It was devised by the same devious minds that brought us pornography, materialism, individualism and communism. Feminism wasn’t created to help Western females. It was created to turn them against their natural callings, in yet another effort by the internationalists to smash the cornerstone of our society, the nuclear family, and leave those of European descent with a reduced birth rate. Feminism was created as another tool to speed the demographic demise of those of European descent.”

Gebruikers van anonieme extreemrechtse internetfora refereren geregeld naar de ‘Joodse kwestie’ en gebruiken hiervoor zowel misogynie als antisemitisme. De aanslagpleger in Halle stelde tijdens zijn livestream dat ‘Joden verantwoordelijk zijn voor het feminisme, zwakke geboortegraden én de massa-immigratie’. Een andere bekende in deze wereld stelde dat “feminisme een ideologie is die is ontstaan met onredelijke grote Joodse steun”. Andere gebruikers hebben het regelmatig over de “Joodse steun” voor homorechten. De synagogeschutter in Poway wilde Joden vermoorden, omdat zij “het blanke volk willen vermoorden“. 

Misogynistisch antisemitisme

Regelmatig komen misogynie en antisemitisme samen. Joodse vrouwen worden aangevallen op hun vrouw-zijn én hun Joods-zijn. Zo werden zij in het verleden afgebeeld als seksueel losbandige en ontrouwe vrouwen die soa’s overdroegen aan de ‘eervolle witte man’. Tegenwoordig worden Joodse vrouwen nog regelmatig gestereotypeerd als de verwende en verwaande ‘Jewish Princess’, die bezeten zouden zijn door gierigheid en materialisme. Deze overlap tussen misogynie en antisemitisme is ook terug te vinden op websites als Stormfront en de Daily Stormer. 

De kruisbestuiving tussen misogynie en antisemitisme is een gevaarlijke cocktail waarmee jonge mannen die zich achtergesteld voelen gemakkelijk in de beerput van haat en intolerantie terecht kunnen komen. Door het elkaar willen overtreffen en het wegwuiven van de opmerkingen als zijnde ‘humor’ wordt antisemitisme onder groepen van vrouwenhaters steeds meer salonfähig. De connectie tussen misogynie en antisemitisme zorgt voor een radicalisatie in de rechts-extremistische scene, waar onder meer neonazi’s, complotdenkers, incels en vrouwenhaters veelvuldig met elkaar in contact komen.

De conclusies van het rapport zijn helder:

  • Misogynie is wijdverspreid in antisemitisch extreemrechts;
  • Seksueel geweld is regelmatig een thema, maar wordt op verschillende wijze gebruikt;
  • Directe referenties naar het feminisme komen maar weinig voor;
  • Homofobie en het stereotiep neerzetten van mannen komt vaak voor;
  • Er is veel invloed van de terminologie uit de “manosphere” (incels, pickup artists etc.) op het discours van extreemrechts.