Palestijnse premier Shtayyeh verspreidt antisemitische Chazarentheorie

Tijdens een item voor Palestine TV heeft Palestijnse premier dr. Mohammad Shtayyeh openlijk een antisemitische complottheorie verspreid: de Chazarentheorie. Tijdens een speech wijdde hij uit over Hebreeën, Israëlieten, Israeli’s en Joden. Al snel kwam de Chazarentheorie naar boven, ook populair onder online neonazi’s. Volgens Shtayyeh zijn alle moderne Joden afstammelingen van de Chazaren, een nomadisch volk uit Zuid-Rusland wiens leiders in de zesde eeuw van de gewone jaartelling het Jodendom aannamen. Het is niet voor het eerst dat Palestijnse leiders zich openlijk antisemitisch uiten in het Arabisch, terwijl ze in het Engels de lieve vrede prediken.

Palestijnse premier tijdens zijn speech bij Palestine TV op 29 juni jl. (bron: screenshot YouTube / MEMRI)

Chazarentheorie

Deze theorie wordt vaak aangehangen door mensen die de banden tussen Joden en Israel ontkennen. Zo beweren zij dat er geen directe link is tussen het oude Jodendom van twee millennia geleden en de Joden van nu. Door (met name de Asjkenazische) Joden weg te zetten als een volk met een verzonnen afkomst, kan men ook gemakkelijk de noodzaak van een Joodse staat wegstrepen. De Chazarentheorie kent een grote aanhang bij zowel virulente antizionisten, islamisten en neonazi’s.

In die gedachtegang worden zionisten gezien als de opvolgers van de Chazaren, en worden zij neergezet als moordlustige barbaren die geen recht hebben op wat zij claimen als de zijne. Vaak worden zij ook geportretteerd als een schimmige groep die achter de coulissen de touwtjes in handen hebben. Soms wordt daarbij de term ‘Chazaarse Maffia’ gebruikt. Vaak wordt naar hen gewezen als bijvoorbeeld de ‘werkelijke’ daders van 9/11 of refereert men naar hen als de ‘synagoge des Satans’, naar een vers uit het Nieuwe Testamentische boek Openbaringen. Door de Joden van nu weg te zetten als Chazaren proberen islamisten en antizionisten tevens de banden tussen het volk en Israel te ontkennen, door de stellen dat Joden helemaal niet uit Israel zouden komen.

De Chazarentheorie steekt dan kant noch wal. Dat alle asjkenazische Joden zouden afstammen van de Chazaren is pertinent onjuist. Er leefden namelijk al Joden in Europa ver voor de zesde eeuw. Daarnaast zijn er ontelbare archeologische en tekstuele bewijzen voor de Joodse aanwezigheid in Israel gedurende de Oudheid. Zo zijn vele vondsten gedaan met referenties aan beide Joodse tempels in Jeruzalem en schreven meerdere schrijvers uit de Oudheid, zoals Flavius Josephus, over het Joodse volk. Mogelijke banden tussen Asjkenazische Joden en de Chazaren worden door de meeste historici gezien als onjuist, en er is ook geen linguistisch of genetisch bewijs voor een mogelijke connectie.

Het ontkennen van iedere Joodse band met het land Israel is vaststaand Palestijns beleid. Hierbij wordt niet alleen verbaal aan geschiedvervalsing gedaan, maar worden archeologische vondsten tegengewerkt en waar mogelijk vernietigd.

Een ding in het Arabisch, een ander ding in het Engels

Het is niet voor het eerst dat Palestijnse leiders een andere taal bezigen voor eigen publiek. Al eerder doken er beelden op waarin Palestijnse leiders in Arabisch een hele andere retoriek kennen in vergelijking met opmerkingen die zij in het Engels deden. Ook de huidige Palestijnse president Mahmoud Abbas is hier eerder op betrapt. Zo gaf hij in 2018 tijdens een speech in het Arabisch de Joden de schuld van de Holocaust, vanwege ‘hun positie in de samenleving’. In dezelfde speech stelt Abbas dat Sovjet-dictator Josef Stalin ook Joods was. Tevens legt Abbas in die speech tussen de nazi’s en het zionistische leiderschap in de jaren ’30. Dit leidde tot felle reacties vanuit Israel en het Westen.

Mahmoud Abbas staat tevens bekend om zijn doctoraalscriptie, waarin hij de connectie legt tussen het nazisme en het zionisme. Hij studeerde toentertijd in de Sovjet-Unie. Later bracht hij het werk uit als een boek, waarin hij de stelling dat de zionisten partners waren van de nazi’s en ook verantwoordelijk zijn voor de Holocaust verder uitdiepte. Abbas heeft nooit afstand gedaan van zijn werk, ondanks druk op hem om dat wel te doen.

Ook Yasser Arafat stond bekend om het feit dat hij twee tongen had – eentje Arabisch, eentje Engels. Zo schreef in 1996 David Eliezrie in de Los Angeles Times over Arafat: ‘Wat echt belangrijk is, zijn niet de citaten die hij in het Engels geeft. Het is wat hij in het Arabisch tegen zijn eigen volk zegt en wat hij doet betreffende het terrorisme. Toen de beruchte Arabische terrorist die bekend staat als de Ingenieur acht weken geleden werd vermoord, deelde Arafat mee in de rouwplechtigheden, net zoals hij in het verleden andere terroristen als helden had geprezen.’ 

Kamer wilde eerder al actie tegen antisemitische uitspraken van leiders

In 2018 riep de Kamer de regering al op om harder te reageren op buitenlandse leiders die zich antisemitisch uitlaten. Gedurende het debat ging het bijvoorbeeld over opmerkingen van de Hongaarse leider Viktor Orban betreffende de filantroop George Soros. Maar ook was er aandacht voor de opmerkingen van Mahmoud Abbas, al werden die al snel in het keurslijf van het conflict gedrukt. De regering stelde wel dat zij de PA zouden aanspreken op dit taalgebruik. Men mag hopen dat de regering deze maal zich harder zal uitlaten over deze nieuwe antisemitische tirade van een Palestijnse leider.