Verkiezingen in Israel: Partijportret Meretz

In de aanloop naar de Israelische verkiezingen op 9 april publiceert CIDI een serie ‘portretten’ van de verschillende partijen. Meretz is een linkse, groene partij.

Twee slogans die Meretz vaak gebruikt, zijn “Links is Meretz” en “Het links van Israel.” De partij beschouwt zich als progressief-zionistisch en besteedt veel aandacht aan thema’s als de emancipatie van vrouwen en homo’s, de scheiding tussen religie en staat en de rechten van minderheden.

Meretz behaalde haar beste resultaat in 1992, toen de partij voor het eerst aan de verkiezingen deelnam: 12 zetels. Vervolgens werd Meretz de belangrijkste coalitiepartij van de Arbeidspartij in de regering-Rabin, die de Oslo-akkoorden tot stand bracht. Daarna nam de steun voor de partij af en regeerde ze niet meer mee. In 2009 bereikte Meretz een dieptepunt met slechts drie zetels. Momenteel is de partij, die nu onder leiding van Tamar Zandberg staat, met 5 zetels in de Knesset vertegenwoordigd. De peilingen voor de verkiezingen in april wijzen op een soortgelijk resultaat.

Partijleider Zandberg riep de Arbeidspartij op om een gezamenlijke lijst te vormen. Dit is uiteindelijk echter niet gebeurd.

Standpunten

Meretz pleit voor het naleven van de Oslo-akkoorden en de totstandkoming van een tweestatenoplossing. De partij is tegenstander van de recentelijk ingevoerde natiestaatwet en wil dat Arabieren in Israel niet alleen als individuen (zoals nu), maar ook als groep rechten hebben. Ook staat Meretz consequent aan de zijde van ngo’s als Vrede Nu en Breaking the Silence, die het Israelische beleid op de Westoever bekritiseren en tegenwoordig steeds meer omstreden zijn. De partij bepleit het beëindigen van de blokkade van Gaza en van de militaire controle over de Westoever. Bovendien wil Meretz verblijfsvergunningen geven aan asielzoekers uit Afrika die momenteel illegaal in Israel verblijven.

De partij is voorstander van de invoering van het burgerlijk huwelijk en het homohuwelijk. Daarnaast wil ze dat niet-orthodoxe stromingen binnen het jodendom, die in Israel nauwelijks aanhang genieten maar in de diaspora populair zijn, door de staat hetzelfde worden behandeld als het orthodoxe jodendom.

De sociaal-economische agenda van Meretz is uitgesproken links. De partij is tegen de privatisering van staatsbedrijven en vindt dat de overheid een grotere rol moet spelen op terreinen als gezondheidszorg, huisvesting, energie en de arbeidsmarkt. De kartels in de industrie zouden moeten worden opgebroken en de rol van het grote geld in de politiek worden tegengegaan.

Kiezers

De kiezers van Meretz zijn veelal hoogopgeleide, seculiere, progressieve inwoners van grote steden, met name Tel Aviv. De partij trekt met name Europees-Joodse (Ashkenazische) stemmers.

Evenals de Arbeidspartij geniet Meretz ook populariteit op kibboetzim: coöperatieve landbouwgemeenschappen die in het sociaaldemocratische zionisme zijn geworteld.