PVV wil dat minister Blok Israël excuses aanbiedt voor stemgedrag bij VN

IN NEDERLAND / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 15 dec 2020 PVV TWEEDE KAMER VN

Nadat de Nederlandse VN-vertegenwoordiging opnieuw voor een resolutie heeft gestemd die de Joodse banden met de Tempelberg negeert, roepen PVV-Kamerleden Geert Wilders en Raymond de Roon minister Stef Blok op Israël excuses aan te bieden voor het “laakbare stemgedrag”.

Afgelopen donderdag passeerden bij de Algemene Vergadering van de VN zeven resoluties met betrekking tot Israël de revue. Over andere landen van de wereld werd geen enkele motie behandeld.

Resolutie A/C.4/75/L.14 “Israëlische praktijken die de mensenrechten van het Palestijnse volk aantasten in het bezette Palestijnse gebied, inclusief Oost-Jeruzalem” werd met 147 voorstemmen en 10 tegenstemmen aangenomen. 16 landen onthielden zich van stemming. De tekst is een typisch staaltje geschiedvervalsing omtrent Jeruzalem. De tekst refereert naar de Tempelberg alleen als de Haram al-Sharif, de islamitische benaming voor de locatie. Dat de Tempelberg de meest heilige plek voor Joden is, wordt in de resolutie genegeerd. De Nederlandse VN-vertegenwoordiging stemde voor deze ontkenning van Joodse banden met de Tempelberg.

Eerder bij het dekolonisatiecomité stemde Nederland ook al voor het negeren van Joodse banden met de Tempelberg. De Eerste Kamer zag zich toen genoodzaakt in te grijpen, en nam een motie aan die de regering oproept zoveel mogelijk tegen VN-resoluties te stemmen waarin naar de Tempelberg met alleen de Arabische naam en niet de Joodse benaming wordt verwezen.

De Nederlandse VN-vertegenwoordiging lapt de wens van de Eerste Kamer echter aan haar laars, zoals het al langer doet met de wens van de Tweede Kamer. In Kamerbrieven doet het Kabinet voorkomen alsof Nederland uitvoer geeft aan de aangenomen motie van Van der Staaij die de regering oproept stelling te nemen tegen disproportionele agendering van Israël, maar tijdens het stemmen doet Nederland gewoon mee aan het anti-Israëlcircus. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok blijft activisten op het Ministerie van Buitenlandse Zaken carte blanche geven om de Tweede Kamer en nu ook de Eerste Kamer te negeren.

Naar aanleiding van de Nederlandse voorstem, hebben PVV’ers Geert Wilders en Raymond de Roon Kamervragen ingediend. De Kamerleden willen weten waarom de Nederlandse VN-vertegenwoordiging niet tegen de resolutie stemde, in lijn met de in de Eerste Kamer aangenomen motie. Wilders en De Roon willen daarnaast weten of Nederland vooraf aan de stemming een poging heeft ondernomen de tekst van de resolutie aan te passen door daarin (ook) de benaming Tempelberg op te laten nemen. De PVV-Kamerleden vragen daarnaast aan de minister van Buitenlandse Zaken of hij bereid is Israël excuses aan te bieden voor zijn “laakbare stemgedrag”. 

Petitie: Beëindig de Nederlandse ondersteuning voor het eenzijdig uitlichten van Israël

UN Watch is een wereldwijde petitie-campagne gestart tegen de disproportionele behandeling van Israël bij de VN. Van de petitie is ook een Nederlandse versie, gericht aan minister Blok, als een van de landen die dubbele maatstaven blijft hanteren. Teken de petitie en roep de Nederlandse regering op de Nederlandse ondersteuning voor het eenzijdig uitlichten van Israël te beëindigen!

 

2020Z24853
(ingezonden 14 december 2020)

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over miskenning door Nederlandse regering van de Joodse relatie met de Tempelberg te Jerusalem

1. Herinnert u zich de in de Eerste Kamer aangenomen motie (1) om “zoveel mogelijk tegen de VN-resoluties te stemmen waarin naar de Tempelberg verwezen wordt met alleen de Arabische naam” en dat u heeft gezegd “met die motie te kunnen leven”?

2. Onderschrijft u dat het Jodendom een historische en religieuze relatie heeft met de Tempelberg? Zo nee, waarom niet?

3. Waarom was het naar uw mening onmogelijk om in de Algemene Vergadering van de VN te stemmentegen de resolutie A/Res/75/98 (ingediend door Cuba e.a.), waarin de Tempelberg uitsluitend met de naam Haram al-Sharif werd aangeduid? (2)

4. Heeft Nederland pogingen ondernomen om voor de stemming een tekstwijziging in de resolutie aan te laten brengen door daarin (ook) de benaming Tempelberg op te laten nemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke pogingen zijn dan in het werk gesteld en waarom werden deze niet overgenomen?

5. Bent u bereid uw excuses aan Israël aan te bieden voor uw laakbare stemgedrag?