Raad van Europa roept PA op te stoppen met het steunen van terroristen in Israelische gevangenissen

IN ANDER NIEUWS / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 26 jan 2018 EUROPA ISRAEL PA

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft een resolutie aangenomen over het Israelisch-Palestijns conflict, die voor het eerst oproept tot de stop van het steunen van veroordeelde Palestijnse terroristen en hun families.

De Raad van Europa, niet te verwarren met de Europese Raad van de EU, is een internationale organisatie waar 47 Europese landen lid van zijn. Israel heeft een waarnemende status bij de Raad, de Palestijnen zijn een Partner voor Democratie bij de RvE.

Deze week hield de Parlementaire Vergadering haar wintersessie in Straatsburg. Tijdens deze sessie is RES 2202 The Israeli–Palestinian peace process: the role of the Council of Europe aangenomen.

Het aangenomen document gaat in op meerdere deelonderwerpen van het Israelisch-Palestijns conflict. Zo wordt Israel opgeroepen om de uitbreidingen van nederzettingen stop te zetten, en worden beide partijen aangemoedigd om onderhandelingen voor een tweestatenoplossing te hervatten. Hierbij wordt naar eerdere aangenomen resoluties van de RvE verwezen, die vergelijkbare teksten bevatten.

Een groot verschil met eerdere geadopteerde stukken is de oproep aan de Palestijnen om te stoppen met het steunen van veroordeelde terroristen en hun families. Door Israel veroordeelde Palestijnse terroristen kunnen rekenen op een maandelijkse uitkering van de PA. Er is sprake van een heus beloningssysteem: Naarmate hoe zwaarder de straf, hoe groter de uitbetaling. In totaal is in het afgelopen jaar door de PA niet minder dan 347 miljoen dollar overgemaakt aan terroristen en hun families. Het is voor het eerst dat de RvE oproept deze perverse prikkel stop te zetten.

Ook de erkenning van Jeruzalem als Israels hoofdstad door de Amerikaanse president Trump wordt in RES 2202 behandeld. Dit besluit door de VS wordt door de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa als “betreurenswaardig” aangeduid. Tegelijkertijd benoemt de resolutie het feit dat de uiteindelijke status van de stad door de partijen in onderhandelingen bepaald moet worden. 

De Parlementaire Vergadering zegt tevens de zorgen te delen van de internationale gemeenschap betreffende de vooruitzichten op vrede sinds het Jeruzalembesluit. De assemblee stelt dat het geen prioriteit meer lijkt voor de VS, Europa en een aantal Arabische staten om vooruitgang in het vredesproces te boeken. In de resolutie wordt de hoop uitgesproken dat de internationale gemeenschap haar verantwoordelijkheid neemt om de juiste voorwaarden voor vrede te creëren.