Rutte: antisemitisme wordt goed in kaart gebracht door CIDI

“Antisemitische incidenten die in Nederland plaatsvinden, worden goed in kaart gebracht door de politie, de antidiscriminatievoorzieningen, het OM en niet in de laatste plaats het CIDI”, aldus premier Mark Rutte tijdens de Algemene Beschouwingen.

Zoals gebruikelijk vindt na Prinsjesdag de Algemene Beschouwingen plaats. Tijdens zijn inbreng haalde Kees van der Staaij (SGP) antisemitisme aan, dat volgens hem “zeer verontrustend blijft”. Van der Staaij noemt het een “gevaarlijk monster”. De SGP-voorman vroeg dan ook tijdens het debat aan premier Rutte of al stappen zijn gezet wat betreft “meer lik op stuk en betere registratie”.

In zijn beantwoording laat de premier weten het eens te zijn dat antisemitisme een kwaad is “dat steeds in oude en nieuwe gedaanten de kop opsteekt”. Rutte wijst erop dat vorig jaar het aantal antisemitische incidenten weer is gestegen, zoals blijkt uit de CIDI-Monitor Antisemitische Incidenten 2019. Hij erkent daarnaast dat de huidige coronacrisis aanleiding is voor allerhande complottheorieën, “die al dan niet antisemitisch van aard zijn“.

“De 3 miljoen euro die voor de uitvoering van de initiatiefnota van de Kamerleden Yeşilgöz en Segers voor de bestrijding van antisemitisme zijn uitgetrokken, komen daarmee ook precies op het juiste moment”, aldus Rutte. In juli stemde de Tweede kamer voor het uitvoeren van beslispunten uit de initiatiefnota en werden tevens een aantal andere moties voor het aanpakken van Jodenhaat aangenomen.

Volgens de premier ligt de focus bij het verdelen van de 3 miljoen euro “onder andere op projecten die ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit van meldingen en aangiften omhooggaat en dat beter gevolg wordt gegeven aan meldingen en aangiften”. Regelmatig geven melders van een antisemitisch incident bij het CIDI aan dat ze zich door de politie niet serieus genomen voelen, in sommige gevallen is er zelfs geen sprake van bereidheid de aangifte op te nemen. Hierdoor is de aangiftebereidheid laag. De Tweede Kamer heeft dan ook recent een aantal moties aangenomen die de aangiftebereidheid moet doen toenemen, zoals een pilot met de inzet van gespecialiseerde rechercheurs en het streven naar het inrichten van speciale eenheden die belast zijn met het aanpakken van antisemitisme.

“Wat de registratie betreft: antisemitische incidenten die in Nederland plaatsvinden, worden goed in kaart gebracht door de politie, de antidiscriminatievoorzieningen, het OM en niet in de laatste plaats het CIDI“, zo sloot Rutte zijn beantwoording van Van der Staaij af.