Seehofer en Schinas roepen EU-lidstaten op actie tegen antisemitisme te nemen

Naar aanleiding van een jaar sinds de aanslag in Halle tijdens Jom Kipoer, roepen de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer en ondervoorzitter van de Europese Commissie Margarítis Schinás EU-lidstaten op actie tegen antisemitisme te nemen.

Op 9 oktober 2019 – op Jom Kipoer – probeerde een rechts-extremist met vuurwapens en explosieven in een synagoge in het Duitse Halle te komen. De terrorist wist echter geen toegang tot het Joodse gebedshuis te krijgen, waarop hij op straat een vrouw en in een dönerzaak een man doodschoot. De schutter zond de aanslag live uit op internet.

Momenteel is Duitsland voorzitter van de Raad van de EU. De strijd tegen antisemitisme is een “prioriteit” van het Duitse voorzitterschap, zo schrijven Seehofer en Schinás aan de ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-lidstaten. Daarom werd op 10 september een conferentie georganiseerd over het aanpakken van Jodenhaat. Ter gelegenheid van deze conferentie publiceerde de EU Fundamental Rights Agency een rapport met de antisemitismecijfers van de EU-lidstaten van de afgelopen tien jaar. Ook de cijfers van CIDI zijn meegenomen in het rapport.

Veiligheid blijft een grote zorg voor Joodse gemeenschappen, aldus Seehofer en Schinás. Ze roepen Europese regeringen dan ook op hun aandacht te richten op de beveiliging van Joodse instituten, in hechte samenwerking met Joodse gemeenschappen. 

Coördinatie en integratie van het aanpakken van antisemitisme is de sleutel, zo stellen de Duitse minister van Binnenlandse Zaken en de ondervoorzitter van de Europese Commissie. EU-lidstaten worden dan ook opgeroepen de Werkdefinitie Antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) te hanteren. Tot nu toe wordt de IHRA-definitie door 18 EU-landen gesteund, waaronder Nederland. Seehofer en Schinás beschouwen de werkdefinitie als de sleutel in het herkennen en adresseren van alle vormen van antisemitisme. “De definitie plaatst het perspectief van de getroffen gemeenschap centraal en helpt in het overbruggen van de bewustzijnskloof tussen de algemene samenleving en Joodse gemeenschappen met betrekking tot hedendaags antisemitisme”.

In navolging van een verklaring van de EU-raad over de aanpak van antisemitisme in 2018, heeft het Duitse voorzitterschap een nieuwe conceptverklaring geschreven. Doel van deze verklaring is het integreren van alle beleidsgebieden die betrekking hebben tot de strijd tegen Jodenhaat, en de bedoeling is dat het voorstel tijdens de Justitieraad op 3 en 4 december wordt aangenomen.

Seehofer en Schinás sluiten hun brief af dat ze rekenen op de steun daadkrachtig optreden van de ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-lidstaten. “Door onze krachten op EU- en nationale niveaus te bundelen kunnen we tastbare veranderingen bewerkstelligen”.