Stichting Na de oorlog wint CIDI Respect Award 2018

De Respect Award werd uitgereikt in het bijzijn van zo’n 50 vrienden van CIDI en andere betrokkenen tijdens de jaarlijkse Chanoeka-viering. Oprichtster van Na de oorlog Deborah Lens nam de prijs in ontvangst, die ze opdroeg aan de vrijwilligers van de stichting, waarvan ook velen bij de viering aanwezig waren.

Op de tweede dag van Chanoeka van 2018 ontving CIDI vrienden en betrokkenen met een feestelijke terugblik op het jaar, alsmede, natuurlijk, het aansteken van de chanoekia. Ter gelegenheid hiervan werd tevens de Respect Award van 2018 uitgereikt aan stichting Na de oorlog.

Na de oorlog is opgericht met het specifieke doel om het groeiende gemis op te vangen van ooggetuigen die over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust vertellen op school. Het speelt hier creatief op in door overlevenden van de tweede generatie een volledig opleidingstraject tot gastspreker op scholen te bieden. Het bestuur en de sprekers doen hun bijdrage vrijwillig.

“Een gastspreker vertelt zijn persoonlijke verhaal aan leerlingen en volwassenen. De impact van een persoonlijk verhaal dat live wordt verteld, is een onmisbare aanvulling op de geschiedenismethode. Interactie en dialoog met de leerlingen is daarbij de leidraad. Maar we willen ook verrassen, emotioneren of wakker schudden. De intentie van de gastspreker is om de leerlingen zelfstandig te laten denken over o.a. oorlog, vooroordelen, racisme en antisemitisme. We zoeken bij elke aanvraag de juiste gastspreker.” – citaat van Na de oorlog

Onderwijs is waar een groot deel van bewustzijn en wederzijds respect begint. De noodzaak van meer, maar vooral ook beter onderwijs over thema’s die met antisemitisme en racisme te maken hebben, is dan ook een van de voornaamste conclusies van het rondetafelgesprek over antisemitisme in de Tweede Kamer van september dit jaar. Ook tijdens de Kristallnachtherdenking dit jaar werd door voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei en voormalig  Kamervoorzitter Rita Verbeet aan het belang van vertellen in het onderwijs herinnerd. Hierbij sprak ze uit dat “geen kind de school mag verlaten zonder minstens één keer, liefst van een ooggetuige, het verhaal te hebben gehoord”.

De Respect Award wordt eens per jaar toegekend aan een individu of organisatie die een positieve bijdrage levert aan het tegengaan van antisemitisme en discriminatie in het algemeen. Eerdere winnaars van de CIDI Respect Award waren de projecten Leer je Buren Kennen, Gelijk is Gelijk, voormalig voorzitter van het Inspraakorgaan Turken in Nederland Emre Ünver en ADO Den Haag. CIDI is blij te zien dat hun bijdrage nog steeds doorwerkt.