UNESCO: Grot van de Patriarchen en Graf van Rachel "integraal onderdeel van bezet Palestina"

IN ISRAEL / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 10 okt 2018 BETLEHEM HEBRON UNESCO VN

De Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) heeft vandaag twee resoluties aangenomen, die stellen dat de Grot van de Patriarchen en Graf van Rachel – twee voor Joden heilige plekken – “integraal onderdeel zijn van bezet Palestina.” 

Resoluties 28 en 29, getiteld “Bezet Palestina,” gaan over respectievelijk de steden Hebron en Betlehem. Deze steden worden  – inclusief de eerder genoemde heilige plekken – als “integraal onderdeel van bezet Palestina” genoemd in de UNESCO-resoluties.

De Programma en Externe Relaties Commissie van UNESCO veroordeelt daarnaast in de documenten “schendingen door het Israelische leger tegen Palestijnse scholen en universiteiten.” De “aanleg van het veiligheidshek door de Israelische bezetter” kan ook op afkeuring van UNESCO rekenen.

“Constructieve dialoog”
Nicolas Kassianides, verantwoordelijk voor de Externe Relaties van UNESCO, verwelkomt “de geest van constructieve dialoog die het mogelijk heeft gemaakt om een consensus te bereiken.” Volgens Kassianides zijn de resoluties – die beide werden gesponsord door Egypte, Jordanië, Libanon, Marokko, Oman, Qatar en Soedan – bereikt dankzij “nauw overleg” tussen de verschillende lidstaten.

Demografische samenstelling Hebron
In de resoluties valt ook te lezen dat andere “maatregelen die gericht zijn op het veranderen van het karakter, de status en de demografische samenstelling van het bezette Palestijnse gebied.” worden veroordeeld.

Van een veroordeling van de verandering van de demografische samenstelling van Hebron in 1929 wordt door UNESCO echter niet gesproken. Toen richtten Arabische inwoners van de stad een bloedbad aan onder hun Joodse medebewoners. De overlevenden vluchtten uit Hebron, waarmee de aanstichters van het bloedbad met succes de stad vrij van Joden hadden gemaakt.

Confrontaties in Hebron en Betlehem
De stad Hebron, in het Arabisch Al Khalil genoemd, staat voor een groot deel onder de controle van de Palestijnse Autoriteit. Een klein oostelijk deel van de stad wordt echter sinds 1968 weer bewoond door Joden en zij worden beschermd door het Israelische leger. Wanneer Joden de Grot van de Patriarchen willen bezoeken, komt het vaak tot confrontaties met de Palestijnen. De plek wordt ook door moslims als heilig beschouwd en bovenop de grot staat dan ook een moskee, gebouwd in de zevende eeuw.

Hetzelfde geld voor de Tombe van Rachel in Betlehem. Sinds de Zesdaagse Oorlog kan deze heilige plek weer door Joden bezocht worden en dit stuk van Betlehem is door Israel niet overgedragen aan de PA. Beide plekken spelen een belangrijke rol binnen zowel het Jodendom als het Christendom en de Islam. 

Geschiedverdraaiing en een dubbele standaard schering en inslag bij UNESCO
Al jaren wordt UNESCO beticht van anti-Israelisch en soms zelfs antisemitisch beleid. De organisatie heeft de apolitieke taak om werelderfgoed te beschermen. Geschiedverdraaiing en een dubbele standaard ten aanzien van Israel zijn echter schering en inslag bij de VN-instantie. De Joodse historie van de stad Hebron wordt ontkend, archeologische opgravingen in Oost-Jeruzalem worden als illegaal bestempeld, en Joodse banden met de Tempelberg worden genegeerd.

Zowel Israel als de VS hebben zich dan ook uit UNESCO teruggetrokken, daar ze de anti-Israel houding van de VN-organisatie voor onderwijs en cultuur beu zijn.