Israel houdt half miljard shekel in vanwege Palestijnse terreurbetalingen

IN ISRAEL / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 18 feb 2019 PA TERRORISME

Omdat de Palestijnse Autoriteit onverminderd doorgaat met het belonen van veroordeelde terroristen en hun families met exorbitante uitkeringen, heeft het Israelische veiligheidskabinet besloten 502.697.000 shekel (zo’n 120 miljoen euro) in te houden op de PA.

Door Israel veroordeelde Palestijnse terroristen kunnen rekenen op een maandelijkse uitkering van de PA. Er is sprake van een heus beloningssysteem: hoe zwaarder de straf, hoe groter de uitbetaling. Een perverse prikkel dus, die aanmoedigt tot het maken van zoveel mogelijk slachtoffers.

Israel wil niet meewerken aan deze praktijk. Afgelopen juli nam de Knesset al een wet aan die het mogelijk maakt om geld in te houden op de PA, zolang deze doorgaat met de terreurbetalingen. Palestijnen die in Israel werken, betalen aan de Israelische autoriteiten inkomstenbelasting. Dit geld maakt Israel vervolgens over aan de PA. Op deze som geld wordt met de aangenomen wet het bedrag ingehouden worden dat de regering van de Palestijnse president Abbas in totaal overmaakt aan terroristen en hun families.

Afgelopen zondag is het Israelische veiligheidskabinet overgegaan tot implementatie van de wet. De ministers hebben besloten om 502.697.000 shekel in te houden op het aan de PA over te maken geld. Dit zou gelijk staan aan het bedrag van de terreurbetalingen die de PA uitbetaalt aan veroordeelde terroristen en hun families. 

Het besluit komt niet lang na de moord op de 19-jarige Ori Ansbacher. De Palestijnse verdachte heeft bekend en wordt daarnaast verdacht van verkrachting. Door deze verdenking is het ongebruikelijk stil bij de PA en de verschillende Palestijnse terreurbewegingen, die normaal gesproken niet schromen om statements te publiceren waarin ze van “heroïsche” acties spreken.

PA is woedend
De PA is woedend om het Israelische besluit de half miljard shekel in te houden. PLO-ambtenaar Ahmed Majdalani noemt het een chantagepoging door zowel Israel als de Verenigde Staten. De VS hebben honderden miljoenen dollars op de Palestijnen bezuinigd, onder andere vanwege de doorgaande terreurbetalingen.

Een woordvoerder van PA-president Abbas spreekt van “piraterij van het geld van het Palestijnse volk”. Hij noemt het Israelische besluit een “eenzijdige actie in schending van getekende overeenkomsten, waaronder de Parijs-protocollen”. In deze protocollen, die een bijlage bij de Oslo-akkoorden zijn, zijn de economische relaties tussen Israel en de PA vastgelegd.

Volgens PA-premier Rami Hamdallah is het inhouden van de half miljard shekel door Israel “onderdeel van een plan om de nationale autoriteit te vernietigen”. De Palestijnse economie zou door het besluit van het Israelische veiligheidskabinet in gevaar worden gebracht, aldus Hamdallah, die zich afvraagt of de PA nu haar werknemers wel kan blijven betalen.

Van zelfreflectie lijkt bij de Palestijnse politici geen sprake. Onlangs nog liet de PA weten onverminderd door te gaan met het belonen van veroordeelde terroristen en hun families.

Nederland stelt PA ultimatum
In Nederland heeft de Tweede Kamer afgelopen december een motie aangenomen waarmee de PA een ultimatum wordt gesteld. Als de terreurbetalingen over een jaar niet zijn gestopt, zal 1,5 miljoen euro bedoeld voor de juridische sector ingehouden worden en in plaats daarvan besteed worden aan andere partners – ten behoeve van “versterking van de rechtsstaat en de verbetering van mensenrechten.” Moties die oproepen de geldstromen aan de PA per direct te staken, hebben in de Kamer echter geen meerderheid behaald

Instabiliteit op de Westbank?
Door sommige analisten wordt gevreesd dat het inhouden van geld op de PA kan leiden tot instabiliteit op de Westelijke Jordaanoever. Het is onduidelijk wat de gevolgen van de bezuinigingen zullen zijn op de werkzaamheden van de Palestijnse veiligheidsdiensten en hun coördinatie met Israel. De samenwerking op het gebied van veiligheid wordt gezien als een voorname factor in het voorkomen van vele aanslagen in en vanuit de Westbank.