Kamer stelt PA ultimatum ter waarde van 1,5 miljoen euro


De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de Palestijnse Autoriteit ertoe te bewegen niet langer veroordeelde terroristen en hun families financieel te belonen voor hun misdaden. Als de PA de perverse prikkel niet stopt, zal 1,5 miljoen aan ontwikkelingsgeld worden weggehaald, dat in plaats daarvan naar “andere partners” zal gaan.

Door Israel veroordeelde Palestijnse terroristen en hun families kunnen rekenen op een maandelijkse uitkering van de PA. Er is sprake van een heus beloningssysteem: Naarmate hoe zwaarder de straf, hoe groter de uitbetaling. Kamerleden noemen de terroristenbetalingen dan ook terecht een perverse prikkel. De Nederlandse regering zegt de zorgen hierover “consequent naar voren” te brengen, maar dit is zonder enkel effect.

Mede hierdoor hadden zowel de SGP als de PVV vorige maand beide al moties ingediend om de subsidies aan de PA te staken. Beide voorstellen behaalden echter geen meerderheid in de Tweede Kamer. Eerdere, vergelijkbare moties wisten overigens ook geen meerderheid in de Kamer te vinden.

De motie van CU-Kamerlid Joël Voordewind en VVD-Kamerlid Wybren van Haga heeft niet als doel om alle geldstromen aan de PA stop te zetten. In plaats daarvan wordt de PA een ultimatum gesteld. Als hier niet aan wordt voldaan, zal 1,5 miljoen euro bedoeld voor de juridische sector ingehouden worden en in plaats daarvan besteed worden aan andere partners – ten behoeve van “versterking van de rechtsstaat en de verbetering van mensenrechten.”

Met de steun van CU, VVD, D66, SGP, FvD, PvdA, 50PLUS en CDA behaalde de motie een meerderheid. Alleen SP, GroenLinks, DENK, PvdD en PVV stemden tegen het voorstel van Voordewind en Van Haga.

Ondanks de drastische bezuinigingen door de Verenigde Staten is de PA tot nu toe niet gezwicht voor de druk om haar perverse beloningssysteem aan te passen. Het is dan ook de vraag of dat met deze motie wel zal gebeuren. Hoe dan ook, de aangenomen motie laat zien dat een deel van de Tweede Kamer het belonen van terroristen beu is en nu eindelijk bereid is maatregelen te overwegen, zonder het kind met het badwater weg te gooien.