Minister Blok: Israel bezet Golanhoogten illegaal

IN NEDERLAND / Door: SAMUEL JONG / 15 apr 2019 GOLAN SYRIE TWEEDE KAMER

In antwoord op schriftelijke vragen van Kamerleden Van der Staaij (SGP), De Roon (PVV) en Voordewind (ChristenUnie) antwoordde minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) dat Israel de Golanhoogten illegaal bezet.

Bron afbeelding: Ministerie van Buitenlandse Zaken/Flickr

Nadat de Amerikaanse president Trump de Golanhoogten als onderdeel van Israel erkende, vroegen de Kamerleden zich af onder welke voorwaarden Nederland navolging aan deze stap zou kunnen geven. Dit in verband met het Israelische strategische belang: als de Golanhoogten in Syrische handen zouden vallen, zou dat land Noord-Israel makkelijk kunnen bestoken of binnenvallen. Gezien de banden van het Syrische regime met Iran en Hezbollah, die Israel naar het leven staan, is dit gevaar bepaald niet denkbeeldig.

Antwoord minister

Minister Blok antwoordde dat Nederland de Golanhoogten als Syrisch grondgebied ziet, dat sinds 1967 door Israel zou zijn bezet. Hoewel Israel het feitelijk gezag over het gebied uitoefent, heeft het land er geen soevereiniteit omdat het internationaal recht volgens Blok “gebiedsverwerving door middel van geweld verbiedt”. VN-Veiligheidsraadresoluties 242 en 497 zouden deze regel in het geval van de Golanhoogten “weerspiegelen en bevestigen”. Nederland zou de Israelische soevereiniteit over de Golanhoogten volgens minister Blok pas erkennen als Israel en Syrië tot een akkoord met een dergelijke strekking zouden komen.

De minister erkent dat het gebied van groot belang voor de Israelische nationale veiligheid is. Ook ziet hij in dat de veiligheidssituatie er wegens de Syrische burgeroorlog en de Syrische banden met Iran en Hezbollah precair is. Om die redenen acht het kabinet de hervatting van vredesonderhandelingen over de Golanhoogten onwaarschijnlijk. Desalniettemin stelt Blok in deze omstandigheden “geen rechtvaardiging voor annexatie van het gebied” te zien.

De feiten

VN-Veiligheidsraadresolutie 242 uit 1967 stelt dat Israel zich uit “territoria bezet in het meest recente conflict” diende terug te trekken. De resolutie stelt niet dat Israel zich uit al het in de oorlog overgenomen land dient terug te trekken.

In werkelijkheid heeft Israel voldaan aan de verplichtingen die uit resolutie 242 voortvloeien. Het land heeft zich uit de in 1967 veroverde Sinaïwoestijn teruggetrokken na een vredesakkoord met Egypte. In 2005 trok Israel zich bovendien unilateraal terug uit de Gazastrook, wat overigens enkel tot een verslechtering van de veiligheidssituatie heeft geleid.

In tegenstelling tot wat minister Blok beweert, bekrachtigt resolutie 242 dus niet het idee dat Israel de Golanhoogten illegaal zou bezetten of er geen soevereiniteit zou hebben.

De Amerikaanse stap om de Israelische soevereiniteit over de Golanhoogten te erkennen, verdient ook in de EU en in Nederland overweging. De lokale Druzische bevolking staat steeds positiever tegenover het leven in de Joodse staat. En het gebied is noodzakelijk voor Israels veiligheid. Het Syrische regime, dat nauwe banden met terreurorganisatie Hezbollah en terreurondersteuner Iran onderhoudt, mag nooit de kans krijgen om de Golanhoogten onder controle te krijgen en vanuit de bergen Israels voortbestaan opnieuw te bedreigen.