Nederland voornemens in 2020 13 miljoen euro aan UNRWA bij te dragen

IN NEDERLAND / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 31 okt 2019 TWEEDE KAMER UNRWA VN

Nederland is voornemens in het jaar 2020 13 miljoen euro bij te dragen aan het budget van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen UNRWA. Dat blijkt uit antwoorden van minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok.

Eerder dit jaar liet minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag nog weten de Nederlandse steun aan UNRWA “voorlopig” op te schorten. Dit naar aanleiding van een vernietigend rapport van de ethische commissie van de VN-organisatie. De top van de omstreden vluchtelingenorganisatie zou zich schuldig maken aan integriteitsschendingen en corruptie. Een kleine kring binnen het management, waaronder secretaris-generaal Pierre Krähenbühl, zou onder meer betrokken zijn bij “machtsmisbruik voor persoonlijk gewin en het onderdrukken van afwijkende meningen”. Ook zou Krähenbühl zijn positie gebruiken om excessief te reizen met zijn adviseur, met wie hij “meer dan een professionele relatie” heeft.

Ondanks de toezegging van opschorting, zegde minister Kaag tegelijkertijd toe dat het Kabinet voornemens is de jaarlijkse bijdrage aan UNRWA de komende jaren voort te zetten. “Het is van essentieel belang dat deze hulpverlening kan worden voortgezet, ook met steun van Nederland,” aldus minister Kaag in antwoord op Kamerleden Raymond de Roon en Danai van Weerdenburg. “Gezien het humanitaire belang van UNRWA-activiteiten is het kabinet voornemens deze jaarlijkse bijdrage ook de komende jaren voort te zetten”.

Deze beantwoording leidde tot verdere vragen uit de koker van Joël Voordewind en Wybren van Haga. In antwoord daarop laat minister Kaag weten dat “uiteraard sprake [moet] zijn van de randvoorwaarden die in alle gevallen gelden voor Nederlandse financiering van organisaties”. Nederland gaat geen geld overmaken naar de Palestijnse vluchtelingenorganisatie UNRWA “totdat de VN toereikend heeft opgetreden”, aldus de minister.

Nederlandse bijdrage UNRWA in 2020 13 miljoen

Blijkbaar is het ministerie van Buitenlandse Zaken er volledig van overtuigd dat dit toereikend optreden plaats zal vinden. Voor komend jaar is het Kabinet voornemens 13 miljoen euro bij te dragen aan het budget van UNRWA. Dat blijkt uit de beantwoording door minister Blok op vragen over de nota Homogene Groep Internationale samenwerking 2020. De Commissie Buitenlandse Zaken had vragen ingediend over de HGIS-nota, waaronder een verzoek om een overzicht van Nederlandse bijdrages aan VN-organisaties. De 13 miljoen die Nederland voornemens is in 2020 naar UNRWA over te maken, betreft een vrijwillige bijdrage.

Volgens de cijfers van openaidNL heeft Nederland gedurende 2019 tot aan de opschorting in totaal 410.229 euro overgemaakt aan de omstreden vluchtelingenorganisatie. In 2018 bedroeg de totale bijdrage voor UNRWA 19 miljoen euro, net als het jaar daarvoor.

Aanvankelijk was de Nederlandse steun in 2018 aan de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen – net als geraamd voor 2020 – 13 miljoen euro. In november van dat jaar deed Nederland de toezegging nog eens 6 miljoen, om het financiële tekort bij UNRWA aan te vullen. Het is niet uit te sluiten dat de Nederlandse bijdrage aan UNRWA in 2020 – net als in 2018 – nog verhoogd zal worden.