PVV: Blok moet bij Iran aandringen op bescherming Joodse graftombe

De PVV-fractie in de Tweede Kamer heeft woensdag Kamervragen ingediend over de brandstichting in de historische Joodse graftombe van Ester en Mordechai in Iran. De brandstichting volgde na eerdere dreigementen van Iraanse militanten, verbonden aan het regime. Raymond de Roon, Geert Wilders en Gidi Markuszower vragen minister Blok (Buitenlandse Zaken) daarom opnieuw om er bij de Iraanse regering op aan te dringen dat de tombe behouden en beschermd dient te worden.

Mordechai en koningin Ester zijn de hoofdpersonen van het Bijbelboek Ester. Het tweetal wist, circa 450 jaar voor de gangbare jaartelling, de Joden in het Perzische rijk te redden van een genocide. Volgens sommigen werden Ester en Mordechai na hun dood begraven in de stad Hamadan, ongeveer 360 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Teheran. Het mausoleum is al eeuwenlang een bedevaartsoord voor Perzische Joden. De laatste jaren wordt de tombe echter regelmatig met sloop bedreigd.

In 2011 wees toenmalig minister Uri Rosenthal het Iraanse regime al op het belang van het waarborgen van de veiligheid en de mensenrechten van religieuze minderheden, nadat een oproep was gedaan de graftombe te slopen. Drie maanden geleden riep een Iraanse militie wederom op om het mausoleum te verwoesten. In een verklaring zeiden militante studenten, verbonden aan de Iraanse Revolutionaire Garde, de tombe om te willen bouwen tot een Palestijns consulaat. Kort na het verschijnen van de publicatie probeerden militanten de tombe te bestormen.

In reactie op Kamervragen van PVV’er De Roon zei minister Blok toen desondanks dat het niet nodig was om Iran hierop aan te spreken. “Nu de graftombes reeds adequaat beschermd worden middels nationale wetgeving, lijkt hiertoe geen noodzaak te bestaan,” aldus de minister in maart. Afgelopen donderdagavond, exact 72 jaar nadat de Staat Israel werd uitgeroepen, volgde het meest recente incident. Het pelgrimsoord raakte beschadigd bij de brandstichting, maar de omvang van de schade is nog onbekend. Volgens het regime zelf zijn enkel elektriciteitskabels en een tapijt in vlammen opgegaan.

In de Kamervragen van dinsdag vragen de PVV’ers of Blok nog achter zijn eerdere woorden staat. Ook willen ze dat de minister de “laffe daad” openlijk veroordeeld, en er bij Iran op aandringt dat de tombe “behouden en beschermd dient te worden, voordat deze in zijn geheel wordt vernietigd”. Tevens vragen De Roon, Wilders en Markuszower aandacht voor het antisemitisme van het Iraanse regime. Irans hoogste leider, evenals Iraanse media, vergeleken Israel deze week onder andere met een kankergezwel en een virus. De PVV-fractie wil weten in hoeverre Blok denkt dat dit antisemitisme bijdraagt aan het beschermen van de tombe van Ester en Mordechai.

2020Z09117

(ingezonden 19 mei 2020)

Vragen van de leden De Roon, Wilders en Markuszower (allen PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over Iraniërs die dreigen met de vernietiging van historische Joodse graftombes

1.
Herinnert u zich uw antwoorden op de eerdere schriftelijke vragen over Iraniërs die dreigden met de vernietiging van de historische Joodse graftombe van Ester en Mordechai? 1)

2.
Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving dat, uitgerekend op de 72e verjaardag van de Joodse staat Israël, er brand is gesticht in de graftombe? 2)

3.
Bent u bereid om, in navolging van onder andere de Amerikaanse gezant die strijdt tegen antisemitisme, deze laffe daad openlijk te veroordelen?

4.
Staat u nog steeds achter uw eerdere bewoordingen dat de graftombe van Ester en Mordechai “adequaat wordt beschermd”? Zo ja, waar blijkt dit uit?

5.
Kunt u nagaan of de Iraanse autoriteiten serieus onderzoek hebben ingesteld naar de brandstichting om de daders in de kraag te vatten?

6.
In hoeverre denkt u dat het gelijkstellen van Israël aan ‘kanker’ of een ‘virus’ en het onversneden antisemitisme dat ayatollah Khamenei uitdraagt in zijn tweet, bijdraagt aan het beschermen van de Joodse graftombe? 3)

7.
Bent u nu wél bereid er bij Iran op aan te dringen dat de tombe behouden en beschermd dient te worden, voordat deze in zijn geheel wordt vernietigd?

1) Antwoord op vragen van het lid De Roon over Iraniërs die dreigen met de vernietiging van historische Joodse graftombes, 2 maart 2020, Vergaderjaar 2019–2020, nr. 1946.

2) CIDI, ‘Joodse organisaties eisen actie na brandstichting in historische tombe Iran (18 mei 2020) (https://www.cidi.nl/joodse-organisaties-eisen-actie-na-brandstichting-in-historische-tombe-iran/).

3) The Jerusalem Post, 17 mei 2020, ‘Iran media: Israel ‘cancerous’ and a ‘virus’ after burning of Esther tomb’ (https://www.jpost.com/Middle-East/Iran-News/Iran-media-Israel-cancerous-and-a-virus-after-burning-of-Esther-tomb-628316).