Schoolboeken PA alleen maar slechter geworden

IN ANTISEMITISME / Door: JOS HUMMELEN / 28 jan 2022 PA SCHOOLBOEKEN

Ondanks een routekaart die samen met de EU is opgesteld om ervoor te zorgen dat nieuwe leerboeken van de Palestijnse Autoriteit (PA) vrij zijn van haat, kwam de PA terug op de belofte en produceerde ze nieuwe haatdragende educatieve inhoud voor schoolgaande kinderen.

(bron: UNRWA/Marwan Baghdadi)

De Palestijnse Autoriteit heeft afstand gedaan van een overeenkomst met de EU om haar academische leerplannen in 2021 te herzien en heeft in plaats daarvan nieuw materiaal geproduceerd met extra haatdragende taal en gewelddadige beelden. Dat laat een nieuw rapport van het Institute for Monitoring Peace and Tolerance in School Education (IMPACT-SE) duidelijk zien.

Ondanks een routekaart die in samenwerking met de Europese Unie is opgesteld om ervoor te zorgen dat nieuwe leerboeken vrij komen van haatdragende inhoud – een initiatief dat werd gestart na de publicatie van een door de EU gefinancierde studie over Palestijnse leerboeken waarin ongebreideld antisemitisme en gewelddadige verwijzingen werden ontdekt – heeft de PA dit heikele materiaal niet verwijderd. De inhoud van de schoolboeken is zowel antisemitisch als anti-Israelisch: zo leren kinderen bijvoorbeeld over de ‘kenmerken’ van Joden. Ze zouden sluw en verraderlijk zijn en Israeli’s, die worden beschreven als ‘Satans assistent’. Sterker nog, volgens het onderzoek van Impact-SE is de inhoud in het lesmateriaal zelfs verslechterd ten opzichte van eerdere edities. 

“Geconfronteerd met een duidelijke oproep van de EU aan de PA om nieuwe leerboeken te creëren die vrij zijn van haat en antisemitisme, heeft de PA gewoon de oude herdrukt en vervolgens duizenden pagina’s nieuw lesmateriaal geproduceerd met een inhoud die slechter is dan de leerboeken zelf”, stelt IMPACT- SE CEO Marcus Sheff. 

Educatief materiaal of propaganda?

Het nieuwe haatdragende leermateriaal strekt zich uit over meerdere schoolvakken. In de methode voor wiskunde en rekenen gebruikt men nog steeds martelaren als onderwerp in de opdrachten. Bij de lessen natuurkunde wordt gebruik gemaakt van illustraties van een jongen met een katapult om de overdracht van energie te illustreren, terwijl in de lessen aardrijkskunde nog altijd alle verwijzingen naar Israel zijn verwijderd. Steden als Haifa, Jaffa en Nazareth en geografische plaatsen als de Jizreël-vallei zijn volgens de schoolboeken te vinden in Palestina. Bij meetkunde moeten de leerlingen de oppervlakte van Palestina (dus de Westbank, Gaza én Israel) berekenen. Het bestaan van de Staat Israel wordt hiermee ontkent, en als men al spreekt over Israel dan is dan uitsluitend tussen aanhalingstekens. De boeken spreken namelijk liever over de ‘zionistische bezetting’.

Geschiedenislessen zijn nog het meest controversieel. Hierin wordt veel aandacht besteed aan de zogenaamde Joodse wereldhegemonie: de Joodse controle over wereldwijde gebeurtenissen via geld en macht. Het educatieve materiaal legt de nadruk op de Joodse ‘overname’ van Palestina. De strijd tegen de ‘zionistische overheersing’ staat centraal, en het vredesproces tussen Israel en de Palestijnen komt amper aan bod. Indien het wel aan bod komt, zoals bij de Oslo-akkoorden, dan is dat uiterst summier en opzettelijk ingekort. 

De Joodse Israelis worden stelselmatig weggezet als de grote Andere, die geen plek noch een historie heeft in het land. De Joodse connectie met het Land Israel en Joodse geschiedenis wordt ontkent, zo is bijvoorbeeld de Westmuur in de Palestijnse schoolboeken de Buraqmuur en worden Joden geframed als de ‘vijand van de profeet’ en ‘onderdrukkende kolonisten’.

De nieuwe inhoud inspireert kinderen ook om de jihad na te streven en Joden uit Palestina te verwijderen, door te stellen dat jihad de “privé-verplichting voor elke moslim” is en dat “martelaren die sterven terwijl ze ongelovigen doden, Gods genade zullen ontvangen en enorm zullen worden beloond.” Hoewel er meer ruimte is voor vrouwenrechten, worden vrouwelijke terroristen zoals Dalal Mughrabi nog steeds bejubeld als een voorbeeld voor jonge meisjes. Dit denken staat haaks op de UNESCO-kernwaarden van vrede en tolerantie, terwijl er wel geld vanuit de Verenigde Naties naar de Palestijnse Autoriteit vloeit.

De Palestijnse Autoriteit lijkt hiermee moedwillig te breken met de eis vanuit de Europese Commissie en stelt de Europese Raad een belangrijke vraag: levert de Europese subsidie voor het Palestijns onderwijs een bijdrage aan tolerantie en vrede tussen Israel en de Palestijnen? De Europese Commissie beslist in de komende weken of zij de haat in educatieve boeken gedoogt

Hieronder enkele voorbeelden:

Wil je meer weten over Palestijnse schoolboeken? Luister dan naar Mizrach Mezze.