Sessie VN-Mensenrechtenraad weer vol anti-Israel obsessie

Vorige week vond de 37ste sessie van de VN-Mensenrechtenraad plaats. Met één resolutie tegen Iran, één resolutie tegen Noord-Korea, twee resoluties tegen Syrië en vijf resoluties tegen Israel laat het internationale orgaan zich weer van haar disproportionele kant zien.

Al jaren is Israel de favoriete zondebok bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Dit jaar is niet anders: 5 van de 41 aangenomen resoluties betreffen de Joodse staat. Israel is bovendien een vast agenda-item bij de raad en is het enige land in de wereld die deze obsessieve status kent.

De disproportionaliteit wordt ook aangetoond door de grote hoeveelheid mensenrechtenschendende landen die geen resolutie voor hun kiezen krijgen. China, Cuba, Egypte, Qatar, Pakistan, Venezuela, Irak, Saudi-Arabië, Turkey, Algerije, Vietnam, Zimbabwe – om maar een paar voorbeelden te noemen – ontspringen allemaal de dans.

De resoluties tegen Israel hebben zeer veel raakvlak met elkaar en zijn herhalend van aard. Vier van de vijf resoluties gaan over de bezetting en daaraan gerelateerde kwesties, de vijfde over Israels annexatie van de Golanhoogten. 

Vijf resoluties zijn dan ook onnodig en een verspilling van tijd en middelen: één resolutie over de Joodse staat zou afdoende zijn geweest. De leden van de mensenrechtenraad – waaronder een aantal notoire mensenrechtenschenders – streven echter geen effectief beleid na. Hun doel is het misbruiken van de VN om de staat Israel te delegitimeren.

Anti-Israel resoluties #HRC37

“Mensenrechten in de bezette Syrische Golan”

Uittreksel: “Zeer bezorgd over het lijden van de Syrische burgers in de bezette Syrische Golan vanwege de systematische en voortdurende schendingen van hun fundamentele en mensenrechten door Israel sinds de Israelische militaire bezetting van 1967…”

“Recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking”

Uittreksel: “Roept alle staten op samen te werken om door middel van legale middelen een einde te maken aan deze ernstige schendingen en een omkering van Israels illegale beleid en praktijken…”

“Mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem”

Uittreksel: “Uit ernstige bezorgdheid over de voortdurende schending van het internationale humanitaire recht en de systematische schending van de mensenrechten van het Palestijnse volk door Israel, de bezettende macht, waaronder hetgeen dat voortkomt uit het gebruik van excessief geweld en militaire operaties die doden en gewonden onder de Palestijnse bevolking veroorzaken…”

“Israelische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem, en in de bezette Syrische Golan”

Uittreksel: “Roept alle staten op om in hun relevante betrekkingen onderscheid te maken tussen het grondgebied van de staat Israel en de gebieden die sinds 1967 bezet zijn, onder meer om Israel geen enkele hulp te bieden die specifiek wordt gebruikt in verband met nederzettingen in deze gebieden met betrekking tot, onder meer, de handel in nederzettingen, in overeenstemming met hun verplichtingen krachtens internationaal recht…”

“Het verzekeren van verantwoording en rechtvaardigheid voor alle schendingen van het internationaal recht inde bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem”

Uittreksel: “Roept alle Verdragsluitende Partijen van de Vierde Conventie van Genève op om het internationale humanitaire recht in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem, in overeenstemming met artikel 1 van de Verdragen van Genève te eerbiedigen…”

Lidstaten zijn anti-Israel obsessie zat
Een aantal lidstaten van de Mensenrechtenraad maakten hun ongenoegen over de anti-Israel obsessie kenbaar. De jaarlijks terugkerende resolutie over internationaal recht in Oost-Jeruzalem waarbij Groot-Brittannië zich voorheen onthield van stemming, kon ditmaal op een Britse tegenstem rekenen. In een toespraak waarschuwde de Britse delegatie dat als de anti-Israel cultuur binnen de Mensenrechtenraad stand houdt, meer resoluties door Groot-Brittannië afgekeurd zullen worden. Het vaste agenda-item over Israel draagt volgens de Britten amper bij aan “dialoog, stabiliteit en wederzijds begrip.”

Zowel Australië als de Verenigde Staten gingen niet mee met de hetze tegen Israel. De twee landen stemden tegen alle vijf de resoluties die tegen de Joodse staat gericht waren. Net als Groot-Brittannië waarschuwt de VS dat de VN-mensenrechtenraad ook aandacht aan andere landen moet geven.  In een statement laat de Amerikaanse delegatie weten dat de mensenrechtenraad momenteel haar naam onwaardig is. Is er geen wijziging in het beleid, dan overwegen de Amerikanen het internationale orgaan te verlaten. Afgelopen jaar sloeg de Amerikaanse ambassadeur Nikki Haley vergelijkbare taal uit

UNESCO
De Mensenrechtenraad is overigens niet het enige orgaan binnen de VN met een anti-Israel obsessie. Zo heeft de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) een anti-Israelisch en soms zelfs antisemitisch beleid. De organisatie heeft de apolitieke taak om werelderfgoed te beschermen. Geschiedverdraaiing en een dubbele standaard ten aanzien van Israel zijn echter schering en inslag bij de VN-instantie. De Joodse historie van de stad Hebron wordt ontkend, archeologische opgravingen in Oost-Jeruzalem worden als illegaal bestempeld, en Joodse banden met de Tempelberg worden genegeerd. Waarschuwingen van de VS en Israel om het beleid aan te passen waren aan dovemansoren gericht en de twee landen hebben de VN-organisatie inmiddels dan ook verlaten.