Amerikaanse steun aan Palestijnse Autoriteit bevroren

IN MIDDEN-OOSTEN / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 25 jun 2018 PA VS

De Verenigde Staten hebben hun financiële steun aan de Palestijnse Autoriteit stop gezet, aangezien de Palestijnse regering geen enkele actie heeft ondernomen om het steunen van terreur te stoppen.

Drie maanden geleden heeft het Amerikaanse congres de Taylor Force Act aangenomen. Deze wet sommeert dat de VS hun financiële steun aan de PA stopzet, zolang deze doorgaat met het belonen van veroordeelde terroristen met een maandelijkse uitkering. Naar nu blijkt heeft de Trump-administratie sinds het aannemen van de Act geen enkele cent meer over gemaakt aan de Palestijnse regering in Ramallah.

Naar verluidt is de Amerikaanse financiële steun aan de Palestijnen sinds mei in de wacht gezet, in afwachting van een extra beoordeling. Door de bevriezing van de subsidies hebben een aantal organisaties die in de Palestijnse gebieden actief zijn, noodgedwongen projecten moeten stoppen. Het totale Amerikaanse budget ten behoeve van de Palestijnen stond dit jaar ingepland voor 215 miljoen dollar. 

Eerder bezuinigde de Trump-administratie ook al op de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen, UNRWA. Door deze kaalslag kwam UNRWA in een acute financiele noodsituatie terecht, waarop verschillende donors hun toegezegde jaarbijdrage versneld over hebben gemaakt

De Amerikanen hopen met het bevriezen van de steun de Palestijnen ertoe te bewegen te stoppen met de financiële prikkel om aanslagen in Israel te plegen. Terroristen die in Israelische gevangenissen vastzitten ontvangen een maandelijkse betaling van de PA. Ook families en nabestaanden van Palestijnse terroristen hebben ‘recht’ op een uitkering. Er is sprake van een heus beloningssysteem: Naarmate hoe zwaarder de straf, hoe groter de uitbetaling. Een perverse prikkel die aanmoedigt tot het vermoorden van zoveel mogelijk Israeli’s.

Onder de Taylor Force Act zal de Amerikaanse steun aan de Palestijnen pas hervat worden als de PA aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo moeten de uitkeringen aan terroristen stoppen, moeten de wetten die deze beloningen mogelijk maken teruggedraaid worden en wordt de PA geacht concrete maatregelen tegen terrorisme te nemen.

Nederland gaat stug door met financiële steun aan de Palestijnen
Overigens is in Nederland vooralsnog geen sprake van vergelijkbare acties. Onlangs lieten ministers Stef Blok en Sigrid Kaag nog weten dat de Nederlandse regering niet voornemens is te korten op haar financiële steun aan de PA.

Sterker nog, het Kabinet is “in principe niet tegen betalingen aan gevangenen en hun families,” “zolang die transparant zijn en gebaseerd op sociaaleconomische behoefte, niet op de duur van de detentie.” Dit is in lijn met uitspraken van toenmalig minister Bert Koenders ten tijde van Rutte II. De huidige ministers erkennen wel dat het huidige systeem – namelijk de koppeling tussen de duur van de detentie en de hoogte van de betaling – “een perverse prikkel kan zijn.”

Aan deze perverse prikkel wordt door de Nederlandse regering echter weinig gedaan. Het Kabinet zegt de zorgen over het belonen van gevangenen over te brengen aan de PA, en dat deze de zorgen “ter kennisgeving” aanneemt. Volgens minister Blok kan de Nederlandse bijdrage aan de PA overigens “niet worden gebruikt voor betalingen aan de PLO of betalingen aan gevangenen.” De bewindsman op Buitenlandse Zaken gaat hierbij voorbij aan het feit dat de Nederlandse financiële steun de Palestijnse regering de mogelijkheid geeft om meer geld vrij te maken voor de beloningen, daar de uitgaven op andere punten verlicht worden door de steun.