Ondanks verhoging terroristenbetalingen gaat Kabinet niet korten op steun aan Palestijnse Autoriteit

Ondanks dat de Palestijnse Autoriteit dit jaar meer uitgeeft aan uitkeringen voor terroristen en hun families, is het Kabinet geen voorstander van het korten van de steun aan de PA. Dat laten minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok en minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag weten in antwoord op Kamervragen.

Afgelopen maand werd bekend dat de PA in het budget voor dit jaar 403 miljoen dollar heeft gereserveerd voor de betalingen aan in Israel veroordeelde terroristen. In 2017 was het nog 347 miljoen.

Pervers beloningssysteem
Terroristen die in Israelische gevangenissen vastzitten ontvangen een maandelijkse betaling van de PA. Ook families en nabestaanden van Palestijnse terroristen hebben ‘recht’ op een uitkering. Er is sprake van een heus beloningssysteem: Naarmate hoe zwaarder de straf, hoe groter de uitbetaling. Een perverse prikkel die aanmoedigt tot het vermoorden van zoveel mogelijk Israeli’s.

Nederland in principe niet tegen betalingen
Naar aanleiding van de bekendmaking van de verhoging van het terroristenuitkeringenbudget, dienden Kees van der Staaij (SGP), Bente Becker (VVD) en Martijn van Helvert (CDA) Kamervragen in bij minister Blok van Buitenlandse Zaken.

In zijn antwoorden laat minister Blok weten dat het Kabinet “in principe niet tegen betalingen aan gevangenen en hun families” is, “zolang die transparant zijn en gebaseerd op sociaaleconomische behoefte, niet op de duur van de detentie.” Dit is in lijn met uitspraken van toenmalig minister Bert Koenders ten tijde van Rutte II. De huidige minister van Buitenlandse Zaken erkent wel dat het huidige systeem – namelijk de koppeling tussen de duur van de detentie en de hoogte van de betaling – “een perverse prikkel kan zijn.”

Volgens Blok is het budget verhoogd “vanwege het groeiende aantal Palestijnen dat in gevangenschap zit.” De bewindsman op Buitenlandse Zaken ziet hierin een extra argument voor de PA om het systeem aan te passen.

Palestijnen doen niets met Nederlandse bezwaren
De minister laat dan ook weten dat Nederland de bezwaren tegen de betalingen “consequent naar voren” brengt in gesprekken met vertegenwoordigers van zowel de PA als de Palestinian Liberation Organisation (PLO). Tot nu toe heeft dit echter geen enkel effect gehad: Bloks voorganger Halbe Zijlstra liet in januari nog weten dat de Palestijnen de Nederlandse zorgen “slechts ter kennisgeving” aannemen

Europese vuist
Om meer druk op de PA te zetten, riepen Van der Staaij, Becker en Van Helvert minister Blok op om in Europees verband de terroristenbetalingen aan te gaan pakken. De VVD-minister laat weten dat het Kabinet in “bilateraal overleg met EU-partners en instellingen” aandrngt bij partners om de druk op de Palestijnen op te voeren. Volgens de bewindsman op Buitenlandse Zaken is dit niet geheel zonder effect: mede dankzij Nederlandse inspanningen dringen meerdere EU-lidstaten aan bij de PA om het betalingssysteem te hervormen. 

De Nederlandse regering wil niks weten van het korten van de steun aan de Palestijnse Autoriteit.
In aanvulling op de eerder genoemde vragen, had Joël Voordewind (CU) ook Kamervragen ingediend. Voordewind wilde weten of de voortzetting van de terroristenbeloningen gevolgen zou hebben voor de opstelling van het Kabinet  ten aanzien van de Palestijnen. Als voorbeeld noemde het CU-Kamerlid de recent in de VS aangenomen Taylor Force Act. Met deze wet gaat de VS bezuinigen op de financiële steun aan de Palestijnse Autoriteit, zolang deze terroristen blijft belonen met uitkeringen.

Minister Blok laat echter weten dat het Kabinet geen voorstander is van korten van de steun aan de Palestijnse Autoriteit. Volgens de VVD-bewindsman kan de Nederlandse bijdrage aan de PA “niet worden gebruikt voor betalingen aan de PLO of betalingen aan gevangenen.” Blok gaat hierbij voorbij aan het feit dat de Nederlandse financiële steun de Palestijnse regering de mogelijkheid geeft om meer geld vrij te maken voor de beloningen, daar de uitgaven op andere punten verlicht worden door de steun.

“De mogelijke inhouding van een deel van de betaling zou ten koste gaan van Palestijnse staatsopbouw, economische ontwikkeling en veiligheid ten behoeve van een tweestatenoplossing,” aldus de minister van Buitenlandse Zaken.

Als de PA minder geld zou uitgeven aan terroristenuitkeringen, zouden de Palestijnen dan niet meer geld overhouden voor de zaken die minister Blok hier noemt?