Chanoekia bij Grot Patriarchen “oorlogsmisdaad” volgens PA

IN ISRAEL / Door: J F / 15 dec 2020 HEBRON PA RELIGIE WESTELIJKE JORDAANOEVER

De Palestijnse Autoriteit (PA) veroordeelt het plaatsen van een chanoekia op het dak van de Grot van de Patriarchen in Hebron als een “oorlogsmisdaad”. Mahmoud Al-Habbash, adviseur Religieuze Zaken en Islamitische Relaties van PA-president Mahmoud Abbas, kon de openbare viering van het Joodse lichtjesfeest slecht verdragen: “De bezettende macht grijpt elke gelegenheid aan, vooral de zogenaamde “Joodse feestdagen”, om onze Islamitische heiligdommen te onteren.” 

Grot van de Patriarchen in Hebron

‘Verjoodsing’ gevoelige plek

De Grot van de Pariarchen is volgens de Joodse en Islamitische traditie het graf van Abraham en Sara. In het Hebreeuws heet de plek Ma’arat Hamachpela, in het Arabisch de Ibrahimi Moskee. Het heiligdom over de grot heen is het enige nog intacte bouwwerk van koning Herodes en werd geopend rond het jaar 0 (gewone jaartelling). Sindsdien is iedere verandering aan het gebouw zeer controversieel, zoals toen in september de bouw van een lift voor gehandicapten eveneens bestempeld werd als een oorlogsmisdaad

Net zoals de gehekelde toegang voor rolstoelen, zou het tijdelijk plaatsen van een rituele kandelaar voor Chanoeka op het dak volgens de officiële PA-krant Al-Hayat Al-Jadida een “verjoodsing” zijn van het monumentale gebouw, dat ten tijde van de Islamitische verovering van het gebied zo’n 640 jaar oud was. Momenteel wordt het gebouw volgens een ingewikkelde tijdsindeling gebruikt voor zowel Islamitische en Joodse gebedsdiensten. Desalniettemin benadrukte de heer Al-Habbash dat de Grot van de Patriarchen “puur Islamitisch erfgoed” is, waar niet-moslims geen recht op hebben.

In 2019 werd dezelfde chanoekia op het dak geplaatst, kennelijk zonder even ernstige veroordeling door PA-organen als deze Chanoeka.

Geschiedvervalsing, UNESCO en Nederland

Officieel beleid van de Palestijnse Autoriteit is om iedere Joodse connectie met de vele zichtbare overblijfselen van verschillende Israëlitische koninkrijken consequent te ontkennen. Dit bizarre en ahistorische standpunt wordt gevolgd door UNESCO, waar Nederland herhaaldelijk heeft meegestemd met moties die Joodse banden met de Tempelberg en Hebron ontkennen, ondanks de motie-Van der Staaij uit 2017 die bedoeld was om dit stemgedrag van Nederland tegen te gaan. PVV-Kamerleden Geert Wilders en Raymond de Roon hebben buitenlandminister Stef Blok hierop aangesproken, en gevraagd of of hij bereid is Israel excuses aan te bieden voor zijn “laakbare stemgedrag”. 

Een bezoek van premier Netanyahu aan de Grot in 2019 werd eerder uitgeroepen door dezelfde Al-Habbash, toen nog Opperste Shariarechter en Voorzitter van de Opperste Raad voor Shariagerechtigheid, als “de vonk die de hele wereld in brand zal steken”