Nederland verleent weer steun aan anti-Israelcircus UNESCO

IN NEDERLAND / Door: AKIVA VAN KONINGSVELD / 10 jul 2020 HEBRON UNESCO VN

Ondanks de coronapandemie vond de Verenigde Naties (VN) deze week de tijd om opnieuw meerdere anti-Israelresoluties aan te nemen. Bij de bijeenkomst van de uitvoerende raad van UNESCO in Parijs werd de Joodse staat in twee resoluties onder meer aangevallen vanwege zijn archeologische opgravingen in de Oude Stad van Jeruzalem en militaire acties bij de grens met Gaza. Ook werd de ‘Palestijnse’ Grot van de Patriarchen in een van de resoluties “integraal onderdeel van het bezet Palestijns gebied” genoemd. Dat meldt het Simon Wiesenthal Center. Het centrum woonde afgelopen week de vergadering in Parijs bij.

De resoluties werden volgens de Joodse mensenrechtenorganisatie unaniem aangenomen, waardoor een stemming achterwege bleef. Nederland, sinds 2017 lid van de uitvoerende raad, nam ondanks eerdere beloftes wederom geen stelling tegen het eenzijdige anti-Israelcircus bij de VN. Twee weken terug stemde Nederland bij de VN-Mensenrechtenraad ook al voor meerdere eenzijdige resoluties. Wederom blijkt dat de regering vooral in woord kritisch is op de Israelobsessie van de VN, terwijl de motie-Van der Staaij de regering juist oproept om actief stelling te nemen tegen de disproportionele behandeling van Israel.

Hans Wesseling, permanent vertegenwoordiger bij UNESCO in Parijs, bij de Uitvoerende Raad (2 juli 2020)

UNESCO – de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur – heeft de apolitieke taak om het werelderfgoed te beschermen. Al jaren wordt de organisatie echter beticht van anti-Israelisch en soms zelfs antisemitisch beleid. Geschiedvervalsing en een dubbele standaard ten aanzien van Israel zijn schering en inslag bij de VN-instantie. De Joodse historie van de stad Hebron wordt ontkend, archeologische opgravingen in Oost-Jeruzalem worden als illegaal bestempeld, en Joodse banden met de Tempelberg worden genegeerd.

Deze anti-Israelresoluties worden bij iedere vergadering opnieuw geïntroduceerd. Ook afgelopen week was het weer zover, op initiatief van Jordanië en de Palestijnse Autoriteit. De zogeheten uitvoerende raad van UNESCO – het dagelijks bestuur, waar 58 landen zitting in hebben – kwam tussen 29 juni en 10 juli bijeen in Parijs. Alle 58 landen stemden in met items 24 (‘Occupied Palestine’) en 25 (‘Concerning Educational and Cultural Institutions in the Occupied Arab Territories’), waarin Israel opnieuw als de enige boeman in het conflict wordt weggezet.

Gedemoniseerd

Met name onder item 24 wordt Israel weer eenzijdig gedemoniseerd. Zo roept de resolutie Israel op om alle acties in de Oude Stad van Jeruzalem ongedaan te maken. Archeologische opgravingen in Jeruzalem door de “Israelische bezettingsautoriteiten” zouden illegaal zijn volgens internationaal recht, en Israel wordt opgeroepen hier mee te stoppen. De Grot van de Patriarchen – waar de Joodse aartsvaders en -moeders zijn begraven – noemt de resolutie “integraal onderdeel van het bezet Palestijns gebied”.

Ook worden de militaire ontwikkelingen en “burgerdoden” rond de Gazastrook “ten zeerste betreurd”. In item 25 wordt Israel ervan beschuldigd het curriculum van Palestijnse scholen en universiteiten in Oost-Jeruzalem te censureren. De Palestijnen daarentegen blijven volledig buiten schot. Er wordt bijvoorbeeld geen melding gemaakt van het terrorisme en de raketaanvallen uit Gaza, het demoniseren van Israel en Joden in Palestijnse schoolboeken, of het verwoesten van eeuwenoud Joods erfgoed door de Palestijnse Autoriteit (PA).

‘Eeuwenlange beschaving’

Er is overigens ook goed nieuws: het besluit van UNESCO maakt nu melding van de Joodse, christelijke en islamitische banden met de heilige plaatsen. Eerder nam UNESCO nog een resolutie aan die alleen de islamitische connectie noemde, en slechts in het Arabisch naar de plekken refereerde. Amerika en Israel stapten, mede vanwege deze resolutie, in 2017 uit UNESCO. Het bekende plein bij de Westelijke Muur werd omschreven als “Al-Buraq Plaza” en de Tempelberg werd alleen “al-Haram al-Sharif” genoemd. De resoluties die afgelopen maandag werden aangenomen zijn dus in ieder geval al één stap vooruit.

Het anti-Israelische besluit van UNESCO kon desondanks op complimenten rekenen van Palestijnse politici. Volgens Hanan Ashrawi, lid van het uitvoerend comité van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), is er sprake van een “Israelische aanval tegen het Palestijnse erfgoed, verhaal en geschiedenis” en moet UNESCO hier meer tegen doen. Riyad Malki, minister van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit, wees er volgens persbureau Wafa op dat de Palestijnen de oorspronkelijke bewoners van het land zouden zijn en dat hun beschaving zich daar al “eeuwenlang, ononderbroken” afspeelt.

Afbeelding: UNESCO