Kabinet: ‘tegen disproportionele aandacht voor Israel bij VN’

IN NEDERLAND / Door: LUUK SMIT / 29 sep 2020 SGP SP VN VN-MENSENRECHTENRAAD

Naar aanleiding van het verzoek van de SP voor een nieuw internationaal onderzoek naar het handelen van Israel aan de grens met Gaza, laat het kabinet weten dat Nederland tegen disproportionele aandacht voor Israel bij de Verenigde Naties is. Conform de motie van Kees van der Staaij stelt het kabinet dat zij werk wil maken van het verminderen van de Israel-obsessie bij de VN.

Vorige week was een schriftelijk overleg over de Nederlandse inzet bij de Algemene Vergadering van de VN (AVVN). Zowel de SP als de SGP vroegen aandacht voor Israel, maar wel op twee heel verschillende manieren. De SGP refereerde naar haar motie omtrent het omstreden agendapunt 7 bij de VN-Mensenrechtenraad, en riep het kabinet op om werk te maken van deze motie.

In haar reactie erkent het kabinet de eerder aangenomen motie en antwoordt zij op de volgende manier: ‘Het Koninkrijk zet zich in om disproportionele aandacht jegens Israël in de VN tegen te gaan, conform de motie-Van der Staaij. Zoals uw Kamer bekend is het Koninkrijk het niet eens met het disproportioneel hoge aantal resoluties binnen de VN over Israël.’ De regering herhaalt dus dat het gedaan moet zijn met de hetze tegen Israel bij de VN, maar is wel van mening dat legitieme kritiek mogelijk moet blijven.

In tegenstelling tot de SGP was de Socialistische Partij veel negatiever over Israel. Zij riepen op tot een nieuw internationaal onderzoek naar Israel naar aanleiding van de gebeurtenissen aan de grens met Gaza. In maart 2019 kwam de VN-Mensenrechtenraad met een rapport waarin forse kritiek wordt geuit op het Israelische optreden bij de grens van Gaza. In sommige gevallen zou er zelfs sprake kunnen zijn van oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid, aldus de Mensenrechtenraad. Het rapport gaat echter totaal voorbij aan het maandenlange geweld van Palestijnse terreurgroepen. Zo worden lidmaatschappen en affiliaties met gewapende groeperingen van de meerderheid van de slachtoffers volkomen genegeerd.

Het kabinet is helder in haar antwoord: ‘Het Koninkrijk is van mening dat er binnen de VN sprake is van disproportionele aandacht voor Israël en is geen voorstander van een apart initiatief in de AVVN.’ Vervolgens erkent het kabinet wel de noodzaak van bilaterale gesprekken tussen Israel en de Palestijnen en het mogelijk maken van meer handel met Gaza. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok laat dan ook weten tijdens zijn kennismakingsgesprek met zijn Israëlische collega Gabi Ashkenazi aan te hebben gedrongen “op transparant en gedegen onderzoek”. De regering is hoe dan ook helder: de VN moet zich minder obsessief bezig houden met Israel.