Van Weerdenburg (PVV) bekritiseert betalingen aan foute ngo’s

IN NEDERLAND / Door: LUUK SMIT / 25 jun 2021 KAAG PFLP PVV TWEEDE KAMER UAWC

Gedurende het slotdebat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking legde Kamerlid Danai van Weerdenburg (PVV) de vinger op de zere plek. Zij vroeg aan minister Sigrid Kaag waarom er Nederlands belastinggeld is terecht gekomen bij Palestijnse ngo’s die banden bleken te hebben met de terreurorganisatie PFLP.

De PVV is al langer kritisch op het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Nederlandse overheid, maar zij is met name fel als het gaat om ontwikkelingsgeld naar dubieuze Palestijnse ngo’s gaat. Van Weerdenburg haalde tijdens het debat uit tegen Kaag:

“Ik wil het toch nog even hebben over de schaamteloze financiering door deze minister van antisemitische terreur in het Midden-Oosten. Dat Nederland al jaren foute partijen in het MO financiert is geen verrassing. Ettelijke malen is het ministerie gewaarschuwd, door ngo’s, door andere private partijen en zelfs de Israelische overheidsorganisaties voor het antisemitische tuig dat zij onder het mom van solidariteit geld toestopt. Alle noodsignalen ten spijt, financiert de minister talloze dubieuze Palestijnse organisaties. En voor de bühne stelde ze weliswaar een onderzoek in naar een van die organisaties, en toen ze niet anders konden, werden ook de betalingen aan de organisatie waar de moordenaars van Rina Shnerb werkzaam waren opgeschort, maar dat betekent niet dat daarmee ook het financieren van islamitische terreur is gestopt.

Op dit moment steunt Nederland tenminste twee Palestijnse hulporganisaties die banden hebben met de PFLP, dat op de Europese lijst van terreurorganisaties staat. Deze hulporganisaties doen niets anders dan het doorsluizen van buitenlandse hulpgelden naar terroristen. Afgelopen jaren financierde Nederland, of Nederlands geld, zeker zeven omstreden ngo’s. Er moet per direct een einde komen aan deze financiering van terrorisme, en daarvoor moet Nederland stoppen met alle financiering richting Palestijnse organisaties. Hier moet toch echt het principe gelden ‘bij twijfel niet oversteken’. Kan de minister hierop ingaan en duidelijk maken wat zij eraan gaat doen om te voorkomen dat er nooit meer een cent Nederlands belastinggeld, noch direct vanuit ons land noch via de EU, besteed wordt aan antisemitische terreur. Dankuwel.”

Minister Kaag was helder in haar beantwoording. Ze benadrukte nogmaals dat Nederland noch de EU terreurorganisaties steunt. Tevens stelt ze dat het ministerie alle informatie over (mogelijke) banden tussen ngo’s en terreurorganisaties altijd serieus neemt, al zoekt het ministerie nog naar meer bewijs voor die (mogelijke) banden. Daarover zal Kaag samenwerken met haar Israelische collega Yair Lapid. Kaag beweert ook dat er momenteel geen financiering meer gaat naar dubieuze ngo’s, zoals UAWC, en dat er een audit en een onderzoek naar UAWC loopt. Kaag benadrukt dat andere donorlanden die stappen nog niet hebben gezet. Desalniettemin heeft Nederland betalingen hervat aan ‘individuele aannemers’ die met illegale bouwprojecten in Gebied C het Oslo-akkoord schenden en een bevriend land misleiden en saboteren, en  onder meer aan Defence for Children International, een ngo met bekende banden met de PFLP.

Al eerder berichtte CIDI over de banden tussen verschillende Palestijnse ngo’s en terreurorganisaties als de PFLP. Ieder verband tussen door Nederland gesteunde organisaties en terreur is eerder herhaaldelijk ontkend door de toenmalig minister van Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking, maar doordat de PFLP zelf erkende dat de aanslagpleger Samer Arbid lid van de PFLP was, kon dit niet langer verborgen blijven. Dit leidde tot een spervuur aan vragen en opmerkingen vanuit de Kamer.

Tot op de dag van vandaag heeft minister Kaag noch Nederland ooit excuses aangeboden aangeboden aan de familie Shnerb, hoewel de minister eerder beweerde dat de Nederlandse ambassadeur de familie bezocht had.