Dossier: Palestijnse Autoriteit

De Palestijnse Autoriteit is het bestuur van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever. Dit dossier behandelt het ontstaan van de Palestijnse Autoriteit en het standpunt van CIDI. 

Betrekkingen met Israel

Betrekkingen met Israel
In lijn met de Oslo-akkoorden erkent de PA formeel de staat Israel. Tegelijkertijd is er nog geen permanente vrede gesloten met Israel en meent de PA dat Israel de volledige controle over in 1967 veroverde gebieden – inclusief Jeruzalem – moet overdragen aan een te vormen Palestijnse staat. Voor Israel is dat uitgesloten. Deze patstelling duurt al 25 jaar en de onderhandelingen zijn sinds de Oslo-akkoorden niet opgeschoten. De ‘voorlopige’ regering van de PA bestaat daarom nog steeds.

Israel meent dat de PA te weinig doet om terrorisme tegen te gaan. Zo betaalt de PA veroordeelde Palestijnse terroristen een maandelijkse uitkering, die overigens een stuk hoger ligt dan het gemiddelde inkomen in de Palestijnse gebieden. Naar aanleiding van deze uitkeringen verwijt Israel de PA het stimuleren van terreur, terwijl de PA volgens de Oslo-akkoorden zich juist moest inspannen om terreur te bestrijden. Volgens Israel maakt de PA zich schuldig aan haatzaaien en ophitsing, bijvoorbeeld in het onderwijs. Dit terwijl de Oslo-akkoorden zowel Israel als de Palestijnen verplichten om hun jonge generatie op te voeden in de geest van vrede.

De meningsverschillen betekenen overigens niet dat er geen samenwerking is tussen Israel en de PA. Vooral op het gebied van veiligheid vindt er pragmatische samenwerking plaats wanneer dit zowel in het belang van Israel als van de PA is. Zowel Israel als de PA willen bijvoorbeeld voorkomen dat Hamas of andere radicale groeperingen de macht grijpen in de Westelijke Jordaanoever (zoals in 2007 in Gaza gebeurde). Daarom wisselen Israel en de PA regelmatig inlichtingen uit.

De samenwerking is belangrijk voor Israel, omdat stabiliteit ervoor zorgt dat de situatie in de Westelijke Jordaanoever niet escaleert. Ook de PA heeft belang bij samenwerking, omdat Israel hen helpt de orde te bewaken. Volgens Israelische bronnen zou de regering van president Abbas het niet lang uithouden zonder de Israelische militaire aanwezigheid op de Westoever. Rivaliserende groepen zoals Hamas zouden dan de macht overnemen.

Afbeelding: Moshe Milner (Government Press Office).