Dossier: Palestijnse Autoriteit

De Palestijnse Autoriteit is het bestuur van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever. Dit dossier behandelt het ontstaan van de Palestijnse Autoriteit en het standpunt van CIDI. 

Standpunt CIDI

Standpunt CIDI
CIDI vindt dat de Nederlandse regering de financiële steun aan de Palestijnse Autoriteit moet stopzetten zolang deze doorgaat met het betalen van uitkeringen aan (families van) veroordeelde terroristen.

PA-president Abbas heeft verklaard dat hij niet zal stoppen met de betalingen, omdat deze nodig zouden zijn om in het levensonderhoud van families te voorzien. Het feit dat de terreurbetalingen een stuk hoger liggen dan een gemiddeld inkomen in de Palestijnse gebieden, duidt erop dat hier niet slechts sprake is van een uitkering om een bestaansminimum te garanderen, maar om een premie. De uitkeringen vormen dan ook een perverse prikkel die een financiële stimulans geeft aan terrorisme.

Terrorisme is één van de belangrijkste redenen dat Israel en de Palestijnen nog geen permanent vredesakkoord hebben bereikt. Zolang de aanslagen voortduren en door de Palestijnse Autoriteit worden gesubsidieerd, is het onmogelijk om een voorstelling te maken van een vreedzame Palestijnse staat naast een veilig Israel.

De terreur moet stoppen om een duurzame oplossing te bereiken. Nederland moet dit standpunt duidelijk uitdragen door geen financiële steun te bieden aan de PA zolang de PA doorgaat met deze perverse prikkel voor terreur.