Dossier: Palestijnse Autoriteit

Territorium

Territorium
Als onderdeel van de Oslo-akkoorden werden Gaza en de Westelijke Jordaanoever ingedeeld in drie verschillende gebieden, met een verschillende mate van Palestijns zelfbestuur. In de A-gebieden heeft de Palestijnse Autoriteit volledige autonomie. De PA is er verantwoordelijk voor alle overheidszaken, met eigen veiligheidstroepen om de orde te handhaven. In de B-gebieden is de PA het bevoegd gezag op civiel gebied, maar de veiligheid wordt gehandhaafd door het Israelische leger. De C-gebieden staan onder het volledige bestuur van het Israelische leger. Hier bevinden zich ook de Israelische nederzettingen.

De meeste Palestijnse steden (zoals Jericho en Ramallah) vallen onder de A-gebieden. Daardoor woont de meerderheid van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever onder het autonome bestuur van de PA.