Dossier: Palestijnse Autoriteit

De Palestijnse Autoriteit is het bestuur van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever. Dit dossier behandelt het ontstaan van de Palestijnse Autoriteit en het standpunt van CIDI. 

Territorium

Territorium
Als onderdeel van de Oslo-akkoorden werden Gaza en de Westelijke Jordaanoever ingedeeld in drie verschillende gebieden, met een verschillende mate van Palestijns zelfbestuur. In de A-gebieden heeft de Palestijnse Autoriteit volledige autonomie. De PA is er verantwoordelijk voor alle overheidszaken, met eigen veiligheidstroepen om de orde te handhaven. In de B-gebieden is de PA het bevoegd gezag op civiel gebied, maar de veiligheid wordt gehandhaafd door het Israelische leger. De C-gebieden staan onder het volledige bestuur van het Israelische leger. Hier bevinden zich ook de Israelische nederzettingen.

De meeste Palestijnse steden (zoals Jericho en Ramallah) vallen onder de A-gebieden. Daardoor woont de meerderheid van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever onder het autonome bestuur van de PA.